My Facebook 新增面書 心空海嶽 by the inner space 歡迎光臨 Welcome in

「我離港前到過一間精神科醫院。當時有位病人禮貌地問,一個以作為世上最悠久民主政體而自傲的國家,如何能夠將此地交給一個政治制度非常不同的國家,且既沒諮詢當地公民,又沒給予他們民主的前景,好讓他們捍衞自己的將來。一個隨行同事說,奇怪,香港提出最理智問題的人,竟在精神科醫院。」彭定康 金融時報

“During a visit to a mental hospital before I left Hong Kong, a patient politely asked me how a country that prided itself on being the oldest democracy in the world had come to be handing over his city to another country with a very different system of government, without either consulting the citizens or giving them the prospect of democracy to safeguard their future. Strange, said one of my aides, that the man with the sanest question in Hong Kong is in a mental hospital.”Chris Patten Financial Times

Non Chinese literate friends, please simply switch to English Version provided by LOUSY Google Translation

Please participate in the unregistered demography survey of visitors at the right hand side bar. You are: ?

敬請參與在右下方的不記名訪客分佈調查問卷,你是: ?

Tuesday, May 11, 2010

Simon King

Simon King三國時代『赤壁之戰』的“赤壁”所在地,攪出了“文赤壁”或稱“東坡赤壁”,和“武赤壁”又叫“周郎赤壁”;而南北朝時代,北魏『花木蘭代父從軍』的故事,因為美國迪士尼公司拍成動畫,再有電影“花木蘭”上映,攪出三處“木蘭故里”之爭。當然這都是因為旅遊產業,有景點,有遊客,有錢搵的原因。


最近連 Simon King 的『西門慶故里』,也被山東兩處和安徽一處,互相爭著認頭是這中國第一淫蟲的故鄉,當然也是錢作怪。


【明報專訊】西門慶和潘金蓮初次幽會的「王婆茶坊」成特色旅遊點?其喪命之地的獅子樓也變成「大官人的浪漫之地」?在古典名著《水滸傳》、《金瓶梅》中那個「溝女惡霸」西門慶成旅遊商標,山東省陽谷縣、臨清縣及安徽省黃山市近年為成「西門慶故里」爭得不亦樂乎。

《中國經濟周刊》報道,兩省三地近年紛紛舉起「西門慶故里」招牌,西門慶也一改「大淫賊、大惡霸、大奸商」形象,轉型為各地追捧的文化產業英雄。


臨清3億設金瓶梅旅遊區
其中,山東陽谷縣的「水滸傳.金瓶梅文化旅遊區建設項目」佔地逾1.6公頃,總投資5600萬元(人民幣.下同)。如西門慶和潘金蓮初次幽會地點「王婆茶坊」;西門慶經營的生藥舖、鹽舖、當舖及潘金蓮的手工藝品等均成特產;而獅子樓原是西門慶喪命之地,卻被改造為大官人浪漫地。「獅子樓旅遊城」的表演節目則是表演西門慶和潘金蓮的卿卿我我。

而山東臨清縣的「金瓶梅文化旅遊區」佔地8公頃,包括「金瓶梅」文化旅遊區及項目、「金瓶梅」學術會議中心及龍山風景區,內有西門慶之妻李瓶兒的墓地。項目總投資約3億元,預計每年遊客達40萬人次,年綜合收入達6000萬元。

至於安徽黃山市徽州區2006年突然聲稱投資2000萬元開發「西門慶故里」、「金瓶梅」遺址公園等項目。徽州區稱根據考證,西門慶不是山東人,而是安徽人,是徽商代表,立刻引來各界關注。解放初期到文革,淫業、娼妓、色情,等等都視為忌諱,改革開放初期,最初盛行就是港人,海外華人,紛紛返大陸搵北姑,繼而包二奶、三奶、四奶,為新中國建設,賺到不少港元外幣外匯。


到如今中國第一大淫蟲 Simon King 西門慶,堂堂正正拉埋 Gillian Pang 潘金蓮 走出來,當著外國人面前,當作文化、文藝、作出真人表演,我相信暫時明的,還未有做到肉帛相見,暗裡的就不得而知了。


此風若不盡快竭止,若 山東、安徽、兩省三地,攪出 Simon King 十大淫具示範,必令全世界嘿嘿稱奇!後記:
台灣的圓山飯店也不執輸,決定表演脫衣舞,台海兩岸,互相輝映。

【明報專訊】有近60年歷史、被視為台灣政治氣息最濃的酒店~~台北圓山飯店為吸客納財出「猛招」,明日(10日)起將推出脫衣舞「上空騷」表演,希望能吸引以大陸遊客為主的客源,這也是台灣的高級酒店首次進行此類大膽演出。代理商稱,他們是「信心滿滿迎接陸客團」。


圓山飯店是已故總統夫人蔣宋美齡早年投資興建及經營的酒店,在大陸也具有甚高知名度。前年兩岸「陳(雲林)江(丙坤)會」首次在台灣舉行時,大陸海協會會長陳雲林就下榻圓山飯店,目前,許多陸客遊台都點名住此酒店。去年10月,圓山飯店就曾引進國際歌舞表演,但效果不如預期,今次再下猛藥引進脫衣舞「上空歌舞騷」,更讓外界震驚。『飽暖思淫慾』這說法,在中外人類社會,幾千年來,都沒說錯!


後後記:
【維基百科】 西門慶,中國古典小說水滸傳及金瓶梅中人物。西門慶此角應該是先見於水滸傳,然後蘭陵笑笑生以他為主角寫成金瓶梅。兩書描寫的西門慶性格和出生基本上一致:為風流富家子弟,好色之徒,勾引了潘金蓮,害死了武大郎。不過在水滸中,西門慶是被武松打死的,而在金瓶梅中的西門慶則是縱慾過度,精盡人亡而死。


上網查找,“Simon King 西門慶”沒有史書記載,支持他是一位真人,而祇是中國有兩本小說,利用“西門慶”名字做的角色。網上已經很多人指出,既不是真人,又不是歷史人物,何來故里之說呢?故此山東省的兩地祇是指出是“水滸傳、金瓶梅,仿古遊樂區”還算說得過去。


安徽的一處自稱“西門慶故里”,就需要拿出證據,才令人信服。不過這些事在內地,容易過容易,相信不久就有姓“西門”的男子出來,自認是“西門慶”的第幾幾代曾孫兒!還攪出幾百個曾孫兒,爭著認親,需要醫學驗證,他們都擁有著驚人的“性能力”基因。說不定可以註冊專利,出賣家族秘傳的食療,包保虎虎生威,哈哈哈!伸延閱覽:
兩省三地爭認淫棍西門慶故里 新浪新聞網
從“故里之争”看文化的尴尬處境 中國網
西門慶故里之爭 谷歌新聞網
圓山飯店脫衣舞搶大陸客 雅虎新聞網
西門慶 維基百科
西門慶真有其人? 谷歌搜尋我的舊文:
《木蘭辭》和《木蘭祠》
《赤壁》與《赤壁懷古》10 comments:

新鮮人 said...

『飽暖思淫慾』?
『淫慾求飽暖』?

小鄧說:"不理黑貓或白貓,捉到老鼠就是好貓",
現在不是人人奉行囉!

唔理用什麼方法最緊要搞活經濟,
咁樣先至可以輻射到其他貧窮地方嘛!

Haricot 微豆 said...

Space:

>> ... 山東兩處和安徽一處,互相爭著認頭是這中國第一淫蟲的故鄉,當然也是錢作怪。

I tend to agree with your comments above and those pointed out in the referenced article 從“故里之爭”看文化的尷尬處境:

>> ...“文化搭台、經濟唱戲”已由地下的“掛羊頭賣狗肉”,轉為赤裸裸的商業包裝了。

In another word, this type of so-called "cultural industry" is doing more harm than good to a country's culture.

the inner space said...

新鮮兄:你的『淫慾求飽暖?』可以傳世!
這不就是我寫:《改革開放初期,最初盛行就是港人,海外華人,紛紛返大陸搵北姑,繼而包二奶、三奶、四奶,為新中國建設,賺到不少港元外幣外匯。》兄台僅用五字就說明了!
我們應向中國婦女致敬,可是中國幅員廣大,貧窮的省份,他們的婦女,仍需繼續努力,唉!

the inner space said...

hari big brother,《“文化搭台、經濟唱戲”已由地下的“掛羊頭賣狗肉”,轉為赤裸裸的商業包裝了。In another word, this type of so-called "cultural industry" is doing more harm than good to a country's culture.》

除了文化旅遊,還可以註冊專利,把西門氏家族秘傳的食療,包保男食家“金槍不倒”,適從尊便,虎虎生威。

新鮮人 said...

其實想真啲,
這都是因為貧富懸殊所致,
小鄧讓一部份富起來了,
造就一班特權階級,
但貧困的依然更貧困,
佢哋根本無權發聲,
從近來內地咁多瘋漢斬人所見,
這個計時炸彈愈愈嚴重了!

exile said...

"小鄧讓一部份富起來了"
I like Mr Fresh's comment.

Actually if you study U.S history, we did the same here. America created privileged class by repressing other racial groups thru unfair government policies. There was (still is) conflicts among American people because of inequality. Racism also played (still does) a huge part to ensure white people had the best jobs, investment opportunities and education. Things don't get better until a larger middle class emerges and all people's standard of living improves. It takes a long time.

New China is still young. As calculating as these government officials are, eventually they can't afford to ignore the poor if they want a strong China.

the inner space said...

新鮮兄:你所說的:“小鄧讓一部份富起來”論。

和我在舊文提出的”攪活沿海省份經濟,才有力輻射入到內陸。“

不謀而合,異曲同工吖!

貧富懸殊不止中國有,香港都有,美國都有,全世界每個角落都有貧富懸殊,不過先進之邦有完善福利制度,有了安全網,可起到一些平衡作用。

中國尚是發展中國家,社保未能做得更好些,不過已是遁序漸進。例如:取消了農業稅,是溫家寶實行的德政。但又攪出個勞動合同法,卻是好心做壞事。

加上山高王帝遠,地方政府的貪腐,未能連根鏟除,是中國發展的大患之一。溫總不遲勞苦,上山下鄉,都是想督促地方政府。

末了,希望明天會更好吧!


請參考我的舊文:世博開幕了!

the inner space said...

Exile thanks for YOUR input.

Freshdesigner said: "小鄧讓一部份富起來了。" was an important initial push for china's modernization. Like what I said in my archive article the weathier coastal provinces may radiate further onto the inland poorer provinces and therefore enhance economic growth.

you may wish to read what we have had discussed about that in my archive: 世博開幕了!

moreover Exile, your remarks about how america did in the past certainly set a good example for many developing countries nowadays.

Let's hope for a better tomorrow for mankind!

新鮮人 said...

本來我和你的想法是相近,
但事實嘅發展卻和我們的期望相反,

"小鄧讓一部份富起來了,
造就一班特權階級,
但貧困的依然更貧困,
佢哋根本無權發聲,"

事實是向上面的方向走去,
情況愈來愈差呀!

減農稅係好,
我不懷疑温總理嘅出發點,
地方政府嘅雜稅名目之多令人嚇驚,
減少少農稅作用不大呀!
貧富懸殊日益嚴重,
你有留意內地新聞嘅,
云浮、廣西一帶早前有不少群眾抗議,
問題就是社會不公和富者愈富,
我真係唔覺得社會係向好嘅方向走着,
期望係一件事,
事實又係另一件事呀!
心空兄!

the inner space said...

新鮮兄:中國尚是發展中國家,社保未能做得更好些,不過已是遁序漸進,卻有時是好心做壞事。

中國幅員廣大,地方政府的貪腐,未能連根鏟除土皇帝,是中國發展的大患。溫總不遲勞苦,頻頻上山下鄉,都是想督促地方政府,可惜可以肯定,他做滿了任期後,都是徒勞無功。