瘋人瘋語

「我離港前到過一間精神科醫院。當時有位病人禮貌地問,一個以作為世上最悠久民主政體而自傲的國家,如何能夠將此地交給一個政治制度非常不同的國家,且既沒諮詢當地公民,又沒給予他們民主的前景,好讓他們捍衞自己的將來。一個隨行同事說,奇怪,香港提出最理智問題的人,竟在精神科醫院。」彭定康 金融時報

“During a visit to a mental hospital before I left Hong Kong, a patient politely asked me how a country that prided itself on being the oldest democracy in the world had come to be handing over his city to another country with a very different system of government, without either consulting the citizens or giving them the prospect of democracy to safeguard their future. Strange, said one of my aides, that the man with the sanest question in Hong Kong is in a mental hospital.”Chris Patten Financial Times

Non Chinese literate friends, please simply switch to English Version provided by LOUSY Google Translation

Please participate in the unregistered demography survey of visitors at the right hand side bar. You are: ?

敬請參與在右下方的不記名訪客分佈調查問卷,你是: ?

Monday, December 31, 2012

年末歲末話新年

年末歲末話新年世界末日今年沒有來,可能只是推遲一些,而 2012 末日年,將要快要過去了!

2012年正是多事之年,俄羅斯、美國、中國、都是領導換屆年,俄國普京歸位,美國奧巴馬連任,中國完成習近平隔代欽點手續,在台灣獲得連任的馬英九被《經濟學人》周刊指為大笨蛋。到年末日本也趕上尾班車,讓日本右傾軍國主義,利用安倍晉太郎的兒子:安倍晉三,二度拜尚借屍還魂。


歐美近年勘於財困困局,唯獨中國可以保持,引發起懼華之心,繼而作出圍華堵華制華之舉。日本經歷 311地震大海嘯後,舉國侵華慾念又再燃起,日本政界利用歐美和東南亞各國懼華心理,拉攏各國圍堵中國。柔弱的 馬英九 最有可能吸納汪季新思維,把台灣出賣倒向日本,成為包圍中國島鏈中重要的一環,完成本是包圍缺口的最終一點。


日本觀的包圍中國島鏈


2013年全年將是中國能否成功反圍堵之年,是戰與不戰的關鍵時刻,否則到了 2014年又再逢歲次:甲午,甲午風雲再起,東北亞爆發戰爭在所難免,極可能觸發第三次世界大戰,本來的世界末日,只是推遲了一些!
在小小香港,年中特區的特首小圈子選舉,本來屬大熱的唐豬,因揭露英狼“講大話”黯然落敗銷聲匿跡,政府總部換了英狼思歪上場。


經過六個月,年尾溜溜還玩出倒梁三部曲,先對梁振英提出不信任動議、再圖使用權力及特權法調查梁振英僭建、都被保梁局利用分組點票結構性優勢不獲通過,最後一招啟動彈劾特首,相信都是同樣類同結果,內耗頻繁窒礙香港司政。


一月一日元旦日的倒梁大遊行,到時會有出現大象呢?中聯辦的新頭頭張主任會摸到大象嗎?行政會議召集人光光的大象說,維基解密爆出中策組波波對美國人說的十萬人論,北京會見得到大象 or 會有十萬人嗎?


臨近年尾中央派了一位正當盛年,49歲的香港新黨委書記坐鎮西環,新人士新作風,不再會再避談港事,而只交由副主任級發聲,堂堂黨委書記必希望有一番作為,鞏固自己的未來前途,有望在仕途更進一步,不再是只管外交和國防,必介入香港的實則管治事務,加強“一國兩制中“的”一國”,難免牽涉”兩制“。


至於反梁振英者,對梁振英沒信心者,走的已經走,一些更靜了下來,剩下來不走的,他們縱使老大不願意,也是沒辦法中的辦法,唯有不斷自我催眠,繼而自我積極轉舦,難道大家攬着一起等死嗎?


愈來愈覺得部份本來反梁倒梁派,懷疑梁振英誠信的人們,漸漸因為見到北京不撤不換大話特首梁振英,便唯有屈從轉而求其次,希望能幫得到梁振英,令到政府可以有效司政,挽救以前曾是東方之珠香港,在連最後一點的光芒都頻臨失去前,希望盡點力可以造點事 。。。。。。救港救災救亡!至於市委書記和市長,能否拿出器量容人呢?要看香港的運數了!

無論如何,這一班人是何等悲哀,委屈地屈從接受現實,I guess that's the theme in HONG KONG for year 2013!

最後謹祝各位兄姊:新 闔年 脾
進 紐步 爾


! 。
後記:
上文基本上,是在聖誕後節禮日完成,怎知道 12月 30日星期日,有團體發起支持行政長官梁振英的遊行,指有政黨破壞和諧,不應該再於僭建問題上糾纏。主辦單位指有三至四萬人參加。警方表示在維園出發時有二千四百人,遊行期間有支持及反對梁振英的人爭執,發生了衝突事件,並且殃及一位 NOW TV 的攝影記者。


【有線新聞】有電視台記者及攝影師在維園採訪期間被遊行人士打傷,要送院檢驗。記協就譴責這次暴力行為,促請警方嚴肅處理。NOW新聞台攝影師被遊行的參加者推撞,期間有一名男子打他的頭部。

從慢鏡看到該名男子趁攝影師不為意走去他的後面,揮拳打中他的後腦位置,攝影器材亦有損毀。男記者亦被扯掉眼鏡,再擲在地上被踩爛,他眼角受傷要送院檢驗,警方即時將他隔開。

據知該名攝影師和記者當時在維園訪問參加遊行的人士,突然被十多名參加者包圍喝罵。警方之後帶走涉嫌打人的男子,他離開時拿著區旗,未有解釋打人的原因。 NOW新聞台發表聲明譴責暴力,已經將案件交予警方處理。

記者協會亦譴責這次暴力行為,認為是踐踏新聞自由,又促請警方嚴肅處理。(看片看見這位叔台,在背後等待機會襲擊攝記前,目光呆滯面無表情,用拳頭打着記者後腦時,也沒有開口半句。後來被警察架着雙臂離開時,目光迷茫像不知發生了甚麽事。叔台是否事先經過不斷自我催眠過度呢?


連 睿智 的曾主席鈺成先生,都說出:有幾多 袋幾多 論。接受現實 將成為來年的主題。


後後記:

【明報專訊】由一年半前公開支持梁振英參選特首,到剛於元旦沒有參與反梁遊行,社區組織協會主席何喜華被指親政府,連帶社協多年來推動基層權益及人權自由的立場和定位也受到質疑。

何喜華昨日接受本報訪問時表示,當時支持梁振英參選是基於梁的基層及扶貧政綱;回看梁振英執政半年,何喜華表示「失望」,因梁振英至今未在扶貧及房屋議題上拿出具體措施,社會上亦有人擔憂梁振英的能力,懷疑他能否駕馭官員落實參選政綱。

對於梁振英僭建事件,何喜華直言「不滿意」,指梁振英回應僭建「反反覆覆」,令人覺得其誠信有問題,他贊同應透過制度去處理僭建議題,除了屋宇署要徹查及釐清,他也支持立法會啟動彈劾特首及不信任動議程序以跟進事件。

財儲充足 質疑無具體政策
「失望,是7月1日至今已半年,除了成立扶貧委員會及長者生活津貼的2200元外,未見到及聽到政府有任何具體措施去處理社會貧窮及住屋問題……在建屋,政府至今是否加大建屋量的目標仍講不清;對低收入人士,在(特首)元旦賀辭講透過經濟發展(處理),有少少似曾蔭權講法,做大個餅(經濟),沒提出針對低收入家庭問題的措施。」

何喜華表示,關注特首與政制上未能推動社會政策革新的情况。
何喜華認為現時社會上出現對梁振英能力的質疑,「能否駕馭官員,推動官員去施政,還是講完下面推唔郁?」他指出,公眾關注政府在財儲充足的情况下,為何沒有具體政策推出。

指問責團隊沒政治經驗
對於現時問責團隊,何認為有點「東湊西併」,當中不少人沒有在政治圈打滾的磨練及經歷,「例如吳克儉,過去只是講吓人力資源、加人工」,他關注現時有否足夠政治人才執政。

除了政治人才,何喜華留意到新政府政治力量不足,「好多嘢硬闖立法會,(例如長者生活津貼),政治處理上,不懂與其他政治力量溝通,(行政立法)雙方似乎好少傾,政治疏通上,他(特首)似乎做不到」。

政制上,何喜華指出,梁振英參選時雖然民望較高,「但只是民調,非巿民實際授權」,由於執政者沒有「人民授權」,故當推行政策時,每每遇到關乎小圈子選舉的抨擊,其政治能力因此大大削弱。他認為,現時情况反映2017年特首選舉直選的重要。

何喜華補充,現時「中央政府想壓制政黨發展」,但本港現况反映未來特首除政綱外,要有充足協助他的班底,而非「打單泡、軟弱的政府」,故未來應檢討特首是否一定不能有政黨背境,應有政黨法讓政黨發展。

認同梁僭建按法制處理
回看梁振英處理住宅僭建,何喜華表示他的立場清晰簡單,即按現有法律體制去處理,執法上屋宇署應在調查完結後清晰公布整個事件,如梁振英在事件中的角色,如有牴觸法律,便應檢控;政治上,何表示支持泛民提出彈劾特首的動議,由議會跟進討論。有人無奈轉軚挺梁助梁,也有人失望批梁倒梁,前港英的布政司(即現今的政務司司長) 鐘逸傑,則再開腔挺梁,批評有立法會議員阻礙梁振英施政,又指本港成千上萬人也有僭建,故不認為梁振英需要下台。卻避談梁振英企圖用謊言掩飾其多項僭建,所涉及的誠信問題,和梁明知自己也有僭建,卻用僭建來攻擊對手“唐豬”,結果是用大話騙得“特首之位“!伸延閱覽:
曾鈺成:有幾多 袋幾多 有線新聞
何喜華撐彈劾梁振英 昔日助選 今感失望 雅虎新聞網
鍾逸傑認為梁振英毋須下台 雅虎新聞網我的舊文:
居心叵測
日本侵華
拉布的社會成本
開誠佈公:僭建處理咗 個僭建就唔存在
特惠生果金變了長者生活津貼
耗用林煥光的公信力!
我所看到 CY 治下的香港Saturday, December 29, 2012

天神村在樂富


天神村在樂富


天神村在樂富廣場,因此 嗜悲 作出人生第一次,踏足以前叫 老虎巖,因為有了地下鐵路而改名的 樂富。


出了港鐵樂富站,依照路線圖指示,很快來到 zone B 的露天廣場,下電梯時 嗜悲 已經急不及待,拍了第一張相片。
園區內的景點分佈圖:
小雲 和 小吉 好重要!當然還有 IQ 博士 則卷千平 和 山吹綠子老師

其他的配角:

都好重要的:一舊大篤屎!


臨走前見到很大的“小雲”公仔,不過一啲都唔似噃!
再行過去 zone A 還有幾個造型
and
plus到此,嗜悲 和 樂富 拜拜,打道回府!


Last but not lease 。。。。。。


沒有忘記:大笨鐘!利益申報:本人與及家人都沒有在領匯和旗下商場工作,也沒有持有關連股票。今次提起領匯旗下“樂富廣場”天神村展覽,只是供諸同好聊作消遣而矣。我的舊文:
Penguin Village

Friday, December 28, 2012

適度容忍貪腐 從善如登從惡如崩

適度容忍貪腐 從善如登從惡如崩習總書記暫時只是共產黨的頭頭,和他的六位常委,還要等候明年的人大,才能確立在國家層面的正名,成為國家主席 president,總理 premier,人大委員長,政協主席,國務院副總理等等職位。


習總與其他六位常委,如今試圖公報自家的財產,尚等候政治局的同意。習總有言在先,在他任內要打擊貪污,傳聞 王岐山 就會坐正中紀委,大力打擊貪污腐敗。不過,嗜悲 記得不多久前,中央喉舌報章發表了:『既然不能“根治貪腐”,就要適度“容忍貪腐”!』的重要社評。


哈哈哈!我姑且把它譯成:“Accepting Manageable Corruption”,這個論點,真的令我,頭擰擰,暈坨坨!


各位先讀讀 明報在年中的評論:
【明報6月3日社評】黨報社評認無法根治 反貪腐仗未打先認輸

中共對貪腐的警惕上升到「亡黨亡國」的高度不是今天的事,從第一代領導人毛澤東到改革開放年代的鄧小平,以至江澤民、胡錦濤,在各種場合以各種形式都提出過亡黨亡國的警告。

雖然中共建政後殺過貪官劉青山、張子善,但貪腐從未斷尾,而且有愈發惡化的趨勢,儘管黨代表大會或全國人大政協兩會上,反貪腐已經成為不能或缺的工作目標,可是依然故我,貪腐不減,民怨不息。

涉及貪腐的官員,近年經官方傳媒揭露的,前幾年是中共中央政治局委員、上海巿委書記陳良宇,上星期是原鐵道部長、黨組書記劉志軍,都是中共紅人。必須指出的是,這些貪官是中共用以作為反貪教材的人辦,更多的中級下級官員貪污沒有揭發,因為只要把蓋子捂開,肯定臭不可當。

國民黨貪腐失大陸中共應引以為鑑
中共把貪腐和亡黨亡國拉上關係是有歷史因素,翻開中國歷史,絕大多數的改朝換代,都因為人民不滿貪官污吏引發,近者如1949年前的國民政府,中共奪得政權,客觀上是當時社會對國民黨貪腐無能的反彈。

事實上,國民政府內部那時亦察覺貪腐的存在,於是才有蔣經國到上海打老虎這一幕。然而,皇親國戚以及種種利益鏈,使得蔣經國無法一打到底,不僅成為蔣的憾事,更成為大陸變色的其中一個觸媒。

中共目睹這一過程,於是才有第一代領導人的「殺劉青山、張子善,管住幾十年」之說。

於治國而言,中共提出亡黨亡國論調,顯見事態已是不能不下重藥,可是,內地社會近期出現一些異論,令人對中共是否真心實意打擊貪腐有所懷疑。上周二,中共機關報《人民日報》旗下的《環球時報》發表題為〈反腐敗是中國社會發展的攻堅戰〉社評。

文章從劉志軍開除黨籍移送法辦,講到貪腐者不斷冒出,「前仆後繼」。讀下去,社評筆鋒一轉,「中國顯然處於貪腐的高發期,徹底根治腐敗的條件目前不具備。。。。。腐敗在任何國家都無法『根治』,關鍵要控制民眾允許的程度」。

這篇社評令人質疑中共反貪腐的原因,一是決心不足,「條件不具備,任何國家都無法根治」;二是「民眾允許的程度」。反貪腐是涉及14億中國人民福祉,也是中共存亡所在,這場鬥爭失敗的話,中共亡黨亡國可期。

然而,《環球時報》卻冒出一段「沒法根治」之說,仗未打先認輸,作為中共機關報的旗下報章亦如是說,反貪腐決心由此可見。况且,所謂無法根治,也是以偏概全,不要說別的,就以香港為例,廉政公署成立前的香港貪污遍地,可是廉署成立後到今天,香港社會基本掃除貪腐,廉潔和法治成為香港向全世界誇耀的核心價值。

40年前若說廉潔是香港核心價值,必定會被喝倒彩收場;今天香港能與內地不一樣,便是40年前被認定是不可能任務的反貪腐,如今取得成功。

至於「民眾允許程度」更是不知所謂,內地民眾對貪腐一步不退,決不相讓,是因為貪腐已經侵蝕他們的生存權,君不見近幾年內地常有官商勾結強拆民舍,最終是村民抱着炸彈與貪官同歸於盡。

要民眾在忍讓貪腐程度上妥協,豈不是等於要繼續忍氣吞聲下去、繼續被貪腐剝削折磨?內地傳媒全是官辦,縱然其中不乏有良心的新聞工作者,但由上而下的操控,在「維穩」前提之下,任何社會不滿,皆在維穩這一藉口下壓成粉末,縱觀《環球時報》這篇社評,予人這種印象相當強烈。

黨報維穩遏抑民怨 一旦爆發引火燒身
維穩把社會上的怨氣都壓縮到一個小小的空間,中共把怨氣的發泄視為挑戰政府的行為,大力打壓;《環球時報》則捨正路而弗由的說「難以根治」,冀圖把千千萬萬股對貪腐的不滿轉向消弭。

這種一手硬一手軟的做法絕不可取,縱然一時之間取得上風,控制了大勢,但到了最後,怨氣愈積愈多大爆發,那時即便再加強壓都無法控制,終致引發翻天覆地的巨變。

國民黨丟掉大陸,有軍事上的原因,更大的是失卻民心之故,中共一些人不信邪,終會導致更大的悲劇。明報指黨報提出:『腐敗在任何國家都無法根治,關鍵要控制民眾允許的程度。』


經過查究是出自《人民日報》旗下的英語版《環球時報》的一篇社評:
『腐败在任何国家都无法“根治”,关键要控制到民众允许的程度。而要做到这一点,对中国来说尤其困难。』【環球時報5月29日社評】反腐敗是中國社會發展的攻堅戰

摘要:整个中国社会现在都有些“潜规则化”,医生、教师这些涉及公共福利的行业也在流行“潜规则”,很多人的法定收入不高,但有“灰色收入”。哪里是“潜规则”的边界,这点并不清楚。这也是当前腐败案较多,而且有些是“窝案”的原因之一。我们认为反腐败确应成为中国政治体制改革所要解决的头号问题,它也是整个国家的共同追求。


铁道部原部长、党组书记刘志军昨天被宣布开除党籍,其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

这一消息再次触动了公众关于腐败那根最敏感的神经。从全国范围看,腐败官员落马的消息的确不断冒出,给人贪腐者“前赴后继”之感。没少抓,但像是抓不完。这究竟怎么回事?

中国显然处于腐败的高发期,彻底根治腐败的条件目前不具备。有人说,只要“民主”了,腐败问题就可迎刃而解。然而这种看法是天真的。

亚洲有很多“民主国家”,如印尼、菲律宾、印度等,腐败都比中国严重得多。但中国很可能是当前亚洲“腐败痛苦感”最突出的国家。

这跟中国“为人民服务”的官方政治道德在全社会深入人心有关。但现实是,市场经济冲击了它的落实,敷衍甚至背叛它的官员从各种制度的缝隙中不断漏出。

中国是全球化很深入的国家,发达国家廉洁的高标准已被中国公众见识,这些不同时代、不同条件下的信息强行压缩在中国舆论场上,痛苦和纠结因此无法释怀。

腐败在任何国家都无法“根治”,关键要控制到民众允许的程度。而要做到这一点,对中国来说尤其困难。

新加坡和中国香港地区实行高薪养廉,美国的参选者很多是富人,一般人当了官后积累名望和人脉,卸官后可以通过各种“旋转门”把这些积累全变成现金捞回来。而这些路在中国都是死的。

给官员大规模提薪,中国舆论断不会接受。官员退下来后一转身利用影响和人脉赚大钱,制度就不允许。让富豪们去当官,更让人觉得“变味”。中国官员的法定工资很低,一些地方官员的福利常常通过“潜规则”实现。

整个中国社会现在都有些“潜规则化”,医生、教师这些涉及公共福利的行业也在流行“潜规则”,很多人的法定收入不高,但有“灰色收入”。

哪里是“潜规则”的边界,这点并不清楚。这也是当前腐败案较多,而且有些是“窝案”的原因之一。民间流行“法不责众”的说法,一旦有哪个官员相信了此说,并且以为“别人和自己一样”时,他就已经十分危险了。

必须对腐败分子进行严厉查处,决不姑息,这可以极大增加腐败的风险和成本,起到必要的震慑作用。官方必须以减少腐败作为吏治的最大目标。

民间须坚决加强舆论监督,提高官方推进反腐败的动力。但民间也要在大道理上理解中国无法在现阶段彻底压制腐败的现实性和客观性,不举国一起坠入痛苦的迷茫。

写这些话,决不意味着我们认为反腐败是不重要的、可以拖延的。相反,我们认为反腐败确应成为中国政治体制改革所要解决的头号问题,它也是整个国家的共同追求。

然而我们认为,反腐败不完全是能够“反”出来的,也不完全是能够“改”出来的,它同时需要“发展”帮助解决。

它既是腐败官员自身的问题,也是制度的问题,但又不仅仅是。它还是中国社会“综合发展水平”的问题。

反腐败是中国社会发展的攻坚战,但它的胜利同时取决于其他战场上对各种障碍的肃清。中国不会是其他方面很落后,唯独官员们很清廉的国家。

即使一时是,也持久不了。反腐败是中国的突破口,但这个国家最终只能“综合前进”。妙就妙在他們提出:
『因為国家无法“根治”,关键要控制到民众允许的程度。而要做到这一点,对中国来说尤其困难。』那麼 。。。。。

是要:
控制民眾去接受國家默許貪腐最高程度。
還是:
控制貪腐降低到民眾允許的最高程度呢?


記得 溫總 在人大中報告,列出維穩的巨額開支,雖然《環球時報》文章中好像是說後者,但我反而是覺得實際上,中央所做的卻是前者。把所有的嘈音壓下去,貪腐程度是中央默許的程度,兼且這個程度是甚具彈性的!


高薪養廉 vs 潛規則(灰色收入)也是有趣的議題,如今新人士新作風,但層層貪污,千絲萬縷的關係纏着共產黨,連 7位常委自己想把自家的財產公報,都要得到政治局的批准,反貪的阻力是何等強太!近日習總又再次喊話:


【明報專訊】中共總書記習近平表示,要堅定不移堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度。

24日全天和25日上午,習近平和中共中央政治局常委俞正聲一起,輕車簡從,冒著零下十多攝氏度的嚴寒,一一登門走訪 8個民主黨派中央和全國工商聯,同領導人分別座談。

習近平強調,要堅定不移堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,支持民主黨派更好履行參政黨職能,充分發揮自身優勢,最大限度調動一切積極因素、凝聚一切積極力量,為實現中共十八大確定的奮鬥目標和工作任務而奮鬥。

九三學社中央常務副主席邵鴻說,座談會上總書記再次語重心長地談到要加強黨風建設,特別說到「物必先腐,而後蟲生」,「從善如登,從惡如崩」,說之所以制定八項規定,就是要從具體事抓起,才能落到實處。


民建中央主席陳昌智說,總書記對民建的歷史非常了解,談到了毛主席和黃炎培在延安窰洞關於歷史周期律的一段對話,至今對中國共產黨都是很好的鞭策和警示。「適度容忍貪腐。」與「從善如登從惡如崩。」應該就是現今中共黨內,兩條路線鬪爭得你死我活之中!


伸延閱覽:
黨報社評認無法根治 反貪腐仗未打先認輸 雅虎新聞網
环球时报:反腐败是中国社会发展攻坚战(簡體) huanqiu.com.cn
習近平:從善如登從惡如崩 雅虎新聞網Thursday, December 27, 2012

日本的二段選舉制度

日本的二段選舉制度
又名:日本的二段選舉制度 落選後可以復活
最近日本的《民主黨》野田佳彥 政府下台,由《自民黨》的 安倍晉三 取代為新一屆的日本首相,引起了我的好奇心,蒐集日本國會中的眾議院選舉資料。


【維基百科】日本國國會(日本語:国会/こっかい kokkai)為《日本國憲法》規定的日本最高權力機構兼立法機構。今眾議院480席,參議院242席,選民則為 20歲以上的國民。


國會議員可兼任內閣閣員,內閣總理大臣(首相)亦由國會推選。今日本國會的五大政黨即民主黨、自民黨、公明黨、日本維新會、公明黨、眾人之黨等,而最大黨為自由民主黨。


眾議院議員選舉(又稱總選舉)採行小選區與比例代表並行的選制。於該選制下,每位選民擁有小選區票與比例代表票各一,共選出三百名小選區代表與一百八十名比例代表,合計四百八十名。候選人可以同時列名於小選區候選名單與比例代表候選名單當中(雙重候選制度)。


參議院議員的任期為 6年,相較眾議員的 4年任期更長。另外與隨時解散的眾議院不同,參議院沒有中途解散的制度,而通過三年一度的普通選舉進行更換。由於不能如眾議院一樣通過內閣不信任決議(但可以通過無拘束力的問責決議),參議院與日本內閣的關聯程度相對更弱。


在實際運作中,法律儘管規定內閣總理大臣(首相)需從國會議員中指定,但完全都是由日本眾議院議員選出,至今尚未從參議員中產生過任何一位總理大臣。此外,具備中立仲裁性質的行政監視委員會也設置於參議院內。眾議院有 480席,分為 300席直選,和 180席比例代表制,即是每一位選民有兩票,一票投人選一票投黨選。就看英文維基百科的數字,自民黨得 237席直選,和約 28%的黨選票,可配給 57個比例議席,達到 480席中 61.25%,共得 294席足以控制眾議院。


再加上聯盟的 公明黨 有直選的 9席,和約 12%的黨選票,獲配給 22席比例議席,共得 31席,聯盟總共有 325席下議院議席,即 480席中的 67.71% 成為最大聯盟,自民黨黨魁 安倍晉三,在 12月 25日下午到皇宮,接受天皇任命成為日本首相。


原本執政的民主黨只得 27席直選,和 30席比例議席,共得 57席眾議院議席,仍然是最大的反對黨。民主黨元黨魁 野田佳彥 引咎辭職,民主黨將選出新的黨魁,結果由 海江田萬里 黨選。海江田 在直選中輸了議席,但利用比例議席得以復活,繼續在眾議院中帶領民主黨。


回頭看看 自民黨 加 公明黨,在直選總得票是 兩千六百多萬票佔 44.5%,黨選方面得 兩千三百多萬票約 39.7%,兩方面都不過 50%,都可以上台執政。落敗的民主黨直選共得 一千三百多萬票 22.8%,黨選比例代表制就有 九百多萬票 15.5%。即有 55.5%直選票,和 60.3%的黨選票,日本選民不是投給執政聯盟,卻要接受由自民黨執政。


究竟日本這個選舉方式,兼有直選和比例代表制的混合體,議員在直選落敗,又可以憑比例代表制中復活,是否有違選民的意願呢?不過,我們香港有位“禮儀廉”在超級區議會直選中落敗,沒有了立法會議員做,失去月薪八萬多收入,卻被梁振英委任當副局長,結果月入十八萬多,令全港市民哇然,政治是沒有完美的!
伸延閱覽:
日本國會 維基百科
日本國眾議院 維基百科
日本國參議院 維基百科
重複立候補制度 維基百科
2012年12月第46屆日本眾議院議員總選舉 維基百科
Japanese general election, 2012 維基百科


Wednesday, December 26, 2012

末日傻勁食

末日傻勁食
因為十二月廿一日是瑪雅人傳說的世界末日,傻耿耿的 嗜悲 決定由十六日開始,一連九天直到聖誕前的午餐,每天選吃一款平時不敢多吃的食物,縱使只是淺嚐,也算在臨死前享享口福!最後兩天當作慶祝 。。。。。


十二月十六日:
返回到老家附近的一間茶餐廳,吃了一份懷舊早餐 set,這間茶餐廳當然是當年常去的囉!我要的一份是很簡單的 腸仔、炒滑蛋、配油沾多士,飲咖啡(成十點幾才到而且分量不少可當作 早午餐 Brunch)。


特別之處是他們賣的腸仔,是把腸仔兩旁切“八”字形的花紋(未斷的),還有不是煎熱,而是下油來炸熱的,令到腸仔外皮炸得脆脆的,又因為有“八”字形的切紋,經過油炸後煞是好看。


至於油沾多士嘛,他們賣點使用真牛油,再配 Apricot 黃梅菓 JAM,至於滑蛋和咖啡,就沒甚麽特別。不過,我還是放肆採用鹽加胡椒粉 mixed,來調味我的滑蛋。這樣的早餐我經已少吃了,皆因為人老了後,要減鹽減油少吃油炸的食物噢。


十二月十七日:
午間放飯,我選擇到“蛇王芬”,吃喝了一盅“白菜陳腎燉湯”,加一碗”叉燒飯”,飽得我撫摸着微漲的肚皮,並步行一個大圈才返。(見舊文:午飯@蛇王芬十二月十八日:
午間去了“麥奀記”吃了碗“細蓉”,再加一客“牛腩撈麵”,臨尾又饞嘴再加份“淨食”,又是飽得我撫摸着微漲的肚皮,要多步行一個大圈才返。


十二月十九日:
前兩天吃得太飽,故此選擇到“陳意齋”,買了四條“蝦子扎蹄”,回到公司關埋房門,先用刀子切成小圓塊,再用牙籤篤着來慢慢品嚐。


十二月二十日:
午間去了“羅富記”吃了六粒“生炸鯪魚球”走蜆介,再加“蝦子蝦球撈麵“走蠔油,但不知為何,是日師傅偶然失手,不好吃!


十二月二十一日:
冬至日提早放假在家中,午餐自己弄了一個”出前一町“乾撈,加配蝦子及少蠔油。做法見舊文:麵是要這樣煮的? and 蝦子撈麵


十二月二十二日:
因為瑪雅人的冬至日和香港有時差,直到約到中午時份,才是北美洲二十一日的終結,我早上仍逗留在家中。


正午過後才到灣仔的”炸魚薯條“店,吃了一個”Fish and Chips“,剛巧他們有 Haddock 魚,灑上新鮮檸檬汁的炸魚,加上用 Ketchup 點薯條吃,飽餐一頓後,步行到”三聯書店“打書釘!


十二月二十三日
午飯到 CDF 吃了個“厚切”配“燒汁”黑豚飯,炸豬扒我近年經已少吃,反而焗豬扒飯炒底,則是我經常選吃。


十二月二十四日
到魚檯買了整個左邊鯇魚腩回家,洗乾淨隔水蒸 8分鐘,另外不揭鑊蓋多焗了 5分鐘,當然加配蒸魚豉油,剛剛熟透轉眼吃光。近年傳出國內的養魚戶,多添加藥物助長,因此 嗜悲 經已少吃淡水魚。末日結果未有降臨,但我因末日心態,傻吃了七餐,最後兩餐是為了慶祝,至此完成了九份想吃的午餐!
Monday, December 24, 2012

普天同慶

普天同慶冬至日十二月廿一沒有出現,瑪雅人曆法所傳說的世界末日,今天是 Christmas Eve 還有幾個鐘頭就是 聖誕節:普天同慶!海運大廈正門的樓梯頂往下拍攝尖沙咀海運大廈前的聖誕佈置,強國自由行霸佔了每一個角落,我等了很久說了很多弊腳的普通話後,終於得到機會拍到了一張。還要小心避開那些不理他人,奪路而出的強國人頭突然出現鏡頭,和連聲向跟在後邊等著拍攝的祖國同胞賠個不是,因為要他們久等了!


轉個彎去了岸邊再多拍幾張對岸的!中西區和灣仔
東區銅鑼灣及灣仔


Space 在此謹祝各位兄姊:


佳 節 快 樂!


Seasonal


Greetings!
並為有不足有欠缺的朋友們祈禱!

Saturday, December 22, 2012

新的一天

新的一天因為傳說瑪雅人曆法,在過去的冬至天 winter solstice day,便是世界末日的日子 End of the Earth Day。


北美洲的中部和東岸,中歐東歐至俄羅斯,都果然下着大風雪!

Source:tublr.com


今天今時,若各位和我都看到這一篇,這本來是我一早寫好,預備登出的祝賀辭,scheduled posting to congratulate that we safely passed the End of the Earth Day,即是慶祝大家都平安渡過,大家還是平安活着,但還是活着的話,也即是還有很多年要捱呢,所以改寫了賀辭成勉勵!Wednesday, December 19, 2012

四重奏 Quartet

四重奏 Quartet臨近聖誕太古城中心的中庭大堂,除了佈置聖誕的擺設,引來很多遊人來照相外,週末還有音樂會和跳舞的表演,在過去兩個週末,都有 String quartets 弦樂四重奏。


【維基百科】In Classical music, string quartets are considered to be an important type of chamber music. String quartets consist of two violins, a viola, and a cello. The particular choice and number of instruments derives from the registers of the human voice: soprano, alto, tenor and bass.

In the string quartet, two violins play the soprano and alto vocal registers, the viola plays the tenor register and the cello plays the bass register. Occasionally, string quartets are written for violin, viola, cello and double bass, representing the SATB format.週六和周日每天表演 3:30pm 5:30pm 兩場,嗜悲 欣逢巧合路過,剛剛表現的是 Canon 卡農 D 大調,故此停下來欣賞。


在商場內表演,當然不會如音樂廳內般,遊人的嘈雜聲少不免,嬰兒小童陪着成人來到,聽得不耐煩在狂呼狂哭都有。不過 嗜悲 就是畀錢買票,入香港的音樂廳欣賞音樂演奏,都時常受到:咳嗽聲,索鼻涕聲,談話聲,電話鈴聲滋擾,又確實存在。(註:嗜悲 孤寒是從不花錢聽 Pop Concert 的)


四位表演者出場時,沒有得到鼓掌歡迎,不過好在完成每一曲之後,都有疏落的掌聲,還好臨到完結終了,都有得到拍掌。


這是在“你喉”有心人上載的表現片段不過,拍照的閃光燈就不能免了,一般在音樂廳中有溫馨提示:不要拍照 的慣例,當然沒有出現在太古城中心,嗜悲 欣賞當日遊人不斷拍照外,還見到強國自由行遊客,不理音樂會還在進行中,大聲談說又利用四重奏當是背景,再拍攝單人照和團體照,手裡還提着大包細包的戰利品,留下遊港的好回憶!


網上還有一位 suitcase 在“你喉” 上載了 11段的 《太古城聖誕弦樂四重奏音樂會》,可惜都沒有 Canon 的一段。


要在文化沙漠的香港,要看準 targeted audiences,還要在商場攪四重奏就更不容易,故此不能避免受到非音樂會的遊人干擾。中區的 IFC 不時有鋼琴演奏,嗜悲 每次都要為演奏者感到悲哀!


另外,嗜悲 真的 Cheapie,太古城商場的遊人們,極多都是舉起智能手機拍攝收音,更有出動長伙加 DSLR 加腳架作出錄影,我的手機沒有這些高等功能,只 limited 拍一些鬆郁朦的硬照,故此我沒有拿出來拍攝獻醜,哈哈哈哈哈!後記:
在“你喉”搜尋,有很多 Canon in D 的四重奏 短片 各位可以一聽!
伸延閱覽:
Classical Quartet 維基百科

Sunday, December 16, 2012

康乃狄格州小學開槍事件

康乃狄格州小學開槍事件


【Global and Mail】Most died at the very start of their lives, just 6 or 7 years old. Others found their life’s work in sheltering them, teaching them, caring for them, treating them as their own. After the gunfire ended Friday at Sandy Hook Elementary School in the U.S. state of Connecticut, the trail of loss was more than many could bear: 20 children and six adults at the school.

Children:

Charlotte Bacon, 6

Daniel Barden, 7

Olivia Engel, 6

Josephine Gay, 7

Ana Marquez-Greene, 6

Dylan Hockley, 6

Madeleine Hsu, 6

Catherine Hubbard, 6

Chase Kowalski, 7

Jesse Lewis, 6

James Mattioli, 6

Grace McDonnell, 7

Emilie Parker, 6

Jack Pinto, 6

Noah Pozner, 6

Caroline Previdi, 6

Jessica Rekos, 6

Avielle Richman, 6

Benjamin Wheeler, 6

Allison Wyatt, 6

ADULTS

Rachel Davino, 29

Dawn Hochsprung, 47

Anne Marie Murphy, 52

Lauren Rousseau, 30

Mary Sherlach, 56

Victoria Soto, 27

The list does not include Nancy Lanza, 52, the suspect’s mother, or the suspect, Adam Lanza, 20.美國時間週五(December 14),二十歲槍手殺死媽媽後,攜槍再到母親任職的小學展開屠殺,康乃狄格州 Sandy Hook Elementary School Newtown 26名師生,加上槍手和他的母親,共二十八人死亡,6歲的 Madeleine Hsu,看似是華裔的死者!
【CNN】Dressed in black fatigues and a military vest, a heavily armed man walked into a Connecticut elementary school Friday and opened fire, shattering the quiet of this southern New England town and leaving the nation reeling at the number of young lives lost.

Within minutes, 26 people were dead at Sandy Hook Elementary School -- 20 of them children. Among the six adults killed were Dawn Hochsprung, the school's beloved principal, and school psychologist Mary Sherlach.

The shooter, identified by three law enforcement officials as 20-year-old Adam Lanza, also was killed, apparently by his own hand. Separately, his mother's body was found at a Newtown residence.

"Stuff like this does not happen in Newtown," a tight-knit community of about 27,000 just outside Danbury, said Renee Burn, a local teacher at another school in town. In the past 10 years, only one homicide had previously been reported.

With the death toll at 26, the Newtown shooting is the second-deadliest school shooting in U.S. history, behind only the 2007 shooting at Virginia Tech that left 32 people dead.今天我的心與各死傷者的家人同在一起哀悼, my heart goes out to the families and friends of the victims and injured of this absolute tragedy at Connecticut!


Location of Sandy Hook Elementary School Newtown Connecticut


後記:
本文登出後,得蒙兩位網友留言,提及美國的槍械管制,今天看報有以下的報導:

【明報專訊】'I wish to God she had had an M-4 in her office, locked up so when she heard gunfire, she pulls it out and she didn't have to lunge heroically with nothing in her hands and takes him out and takes his head off before he can kill those precious kids.'

「但願上天讓她(上周五校園槍擊案校長)在辦公室內放了一把 M-4機槍,聽到槍聲時就可拿出來,在他(槍手)殺掉可愛的小孩前,除去他,取下他的首級,而非手無寸鐵地撲上去。」

共和黨國會議員戈赫米爾特(Louie Gohmert),周日在霍士電視台節目中說出以上一番話。他揚言,過去的槍擊案例讓他相信,要防止同類事件,必須增加可流通的槍械,不應加強槍械管制。若要在美國加強管制槍械,難度之大可想而知。美國強悍的民族性不言而喻,就以擁有核武,只管別人不管自己,別國不可研發核武,但美國擁有全世界最多的核武器!全世界擁有航母的國家有 9個,即是就艘航母,但美國一國卻擁有 11艘航母,成立 11個航母戰鬥群,其他國家加起來都只得 8個半還要多,因為中國的航母還未成形。


還有自 911後,更賦予總統若有任何懷疑受到攻擊,可以作出毀滅性的 preemptive strike,你不幸被殺可說是 collateral damages!伸延閱覽:
List of Connecticut shooting victims globe and mail
Police: 20 children among 26 victims of Connecticut school shooting CNN
反槍管議員:校長應有機槍反擊 雅虎新聞網
我的舊文:
又一宗集體槍殺 Killeen Texas
VT 維珍尼亞理工 30死


Friday, December 14, 2012

Snoopy Charlie Brown and Lucy

Snoopy Charlie Brown and Lucy


Charles Schulz 是乜誰?


【中華時報】已故花生漫畫作者舒爾茨一度情迷於一名比自己年輕23歲的女子,寄出數十封情信,當中不少成為其每日見報漫畫的題材。

舒爾茨於1970年邂逅他的夢中情人克勞迪厄斯,當時他48歲,已婚,對方25歲。在1970至1971年,舒爾茨寄出44封情信,當中包括一些花生角色原創繪畫,現在這些東西被拿出拍賣,估計可賣得35萬美元。
(含圖片)Charles Schulz 人都死去了多年,竟然被爆出花邊新聞,看看原版在英國《每日郵報》的報導 。。。。。更詳盡!


【Daily Mail UK】The late 'Peanuts' creator Charles Schulz was once so infatuated with a young woman 23 years his junior he sent her dozens of romantic letters and drawings of his beloved cartoon characters.

Many of the themes of that correspondence even made it into his daily comic strips.

Now, those love notes from 1970-1971, which are on the auction block at Sotheby's, are shedding light on the love affair the cartoonist had with Tracey Claudius.


【Daily Mail UK】Claudius, who is ill and living outside Philadelphia, met the cartoonist on March 16, 1970, while accompanying a friend on an interview assignment.

She ostensibly came along as a photographer but afterward admitted in a letter to Schulz that it was a chance for her to meet her idol and thank him 'for all the enjoyment Charlie Brown and that "stupid beagle" provide me'.


【Daily Mail UK】 She was 25. The married Schulz was 48.

His comic strip ran for nearly half a century, from October 2, 1950 to February 13, 2000. During the comic strip's heyday, 355 million people in 75 countries years read every word.

The strip became the most popular and influential comic strip of all time with 17,897 strips published in total.

Schulz died in 2000 at the age of 77.


【Daily Mail UK】As for the letters, there are 44 letters totaling 56 pages, including 22 original drawings of some of the characters, primarily Charlie Brown, Snoopy and Lucy. Many are signed 'Sparky,' Schulz nickname.

Sotheby's says it's the most significant collection of correspondence and drawings by Schulz to come to auction.

The rare letters reveal insight into his love affair, which in hindsight he was flaunting in his comic strip.


【Daily Mail UK】 Schulz often lovingly writes Claudius' name in triplicate: 'Tracey Tracey Tracey.'

One letter comments on Claudius' 'good points,' including being 'beepable,' 'huggable' and 'buggable' – language he applied to Lucy and Snoopy in later comic strips, like 'Lucy playfully beeped Snoopy's nose' and Snoopy calling himself 'buggable and huggable.'

In two letters from 1970 Schulz writes that he must cease calling Claudius because his long-distance phone calls to her had been discovered by his wife.

Soon after, he created a strip in which Charlie Brown berated Snoopy for his obnoxious behavior when he's not allowed to go out 'to see that girl beagle'.

In subsequent panels, Charlie warns Snoopy 'you'd better start behaving yourself' and when Snoopy picks up the telephone, Charlie Brown yells: 'And stop making those long-distance phone calls.'


【Daily Mail UK】 In one strip, Charlie Brown visits Lucy’s psychiatric help stand and asks, 'Do you think monogamy is possible for humans, given how we’re wired?'

In another Peppermint Patty falls asleep in class and starts shouting, 'Tracey! Tracey, I love you! Tracey, do you hear me, I love you?'

Snoopy drops some heavy-handed hints when he refuses to go back to his dog house and shouts, 'That isn’t my home! It’s a prison, a prison built of lies!’ In another, he starts a novel with the first words, 'John knew his marriage was a lie,'

In his 2007 book, 'Schulz and Peanuts: A Biography,' David Michaelis said Schulz was almost between two marriages when he embarked on the romance with Claudius.

The first marriage ended in 1972; he remarried in 1973.

Michaelis said Schulz twice proposed to Claudius but she turned him down for fear of ruining his reputation as one of America's most loved icons.


伸延閱覽:
史諾比之父「那些年」情信拍賣 中華時報
'Peanuts' creator Charles 'Sparky' Schulz and his much younger mistress dailymail.co.uk


Wednesday, December 12, 2012

12.12.12.12.12.12.

12.12.12.12.12.12.今天是今個世紀,最後一次可以做到年月日時分秒都相同的日子,將會做出:12年12月12日12時12分12秒的記錄!


又距離瑪雅人傳說的末日,即是北美洲的 winter solstice 剛剛約有 10天,根據 瑪雅人 的 geographic location,瑪雅人聚居地北美洲墨西哥的 December 21,因時差關係,要將等到是香港時間:十二月廿二日的正午後才完結!


十日之後就可能出現電影 2012 描寫的:
據新聞報導,就香港便有多達二百多對新人,準備在今天趁 12.12.12 拉埋天窗,好乘傳說中的世界末日,先過十天的正式婚姻生活。

對於世界末日的描寫有很多電影拍過:
但都是有人類倖存,可以再開始繁衍過!


而我所希望的所謂世界末日,卻是讓地球上所有生物滅絕,包括全人類,讓地球可以休養生息幾億萬年,然後由頭開始過。最好就不要再生出碳水化合物類似人類的生物主宰地球,可以孕育出不用呼吸氧氣,更不要靠吃食物鏈一層一層去吃的生物。


而至於生物的延續性,當然最理想就是無性繁殖,要創出一個更佳的方法去延續後代,不用把延續後代過程變得肉慾化,利用摩擦來產生快感,去促成生物去繁衍後代。

or 看看這 extended version


讓全人類和生物滅絕,給地球一個機會,再由頭開始過,Give the earth another chance!

在世界末日那一刻最想是孤獨一人還是與家人同在呢?

Last but not least:The end of the World combo
後記:2012年12曰21日冬至日,各大傳媒都有以『瑪雅人的曆法』,作標題並且專題報導。


【明報專訊】今天是馬雅曆法大周期結束的日子,少數人篤信大限將至,但有更多人興奮期待明知不會出現的「末日」一刻。多個拉美洲政府與各地商戶趁機大搞「末世」旅遊及活動吸金,狂歡背後的唯一正面信息,或許是喚起世人關注保育已沒落的馬雅文明,與飽受剝削的幾千萬名馬雅原住民。

末日論者謠傳,香港時間今晚7時12分,即馬雅文明最大遺址、危地馬拉的蒂卡尔(Tikal)踏入夏至(北半球冬至)的日出前一刻,就是世界終結時,地球會變得暗無天日,萬物蕭瑟,連磁極都將顛倒。雖然這個基於馬雅曆法的「世界末日」,連許多馬雅人後裔都不相信,更被科學家嗤之以鼻,但「末日」主題就令馬雅文化頓成全球焦點,輿論亦開始關注馬雅文明後代面對的問題。

古代歷史輝煌 後人顛沛流離
馬雅文化曾是世上最輝煌的文明之一,在公元250至900年發展至高峰,至約1200年疑因旱災、政治動盪及戰爭開始衰落,至16世紀被西班牙人入侵,國破家亡,後人生活困苦甚至淪為奴隸。估計目前中美的危地馬拉、洪都拉斯、薩爾多瓦及墨西哥等國的馬雅原住民,多達3000萬人,卻漸遭各國邊緣化。

以馬雅後代最多的危地馬拉為例,馬雅人佔全國人口42%,但其貧窮率高達八成,教育機會不多,醫療及基本設施欠奉,母語亦不獲官方認可。聯合國開發計劃署更指,近六成原住民兒童長期營養不良,每千名嬰兒就有40人夭折。

近代,馬雅人仍受種族清洗逼害。1960至96年的危國內戰,政府為打敗左翼叛軍,對馬雅土著行「焦土政策」,在多個馬雅村莊屠殺土著。危國馬雅後代、1992年諾貝爾和平獎得主門楚,曾譴責當局逼害馬雅人:「武裝衝突只是藉口,他們想毁滅馬雅人和馬雅文明。」時至今日,政府為開展水力發電、礦業及農業等,仍一再將馬雅人逐離家園。

危國馬雅土著屢遭屠殺
「末日」尚未應驗,馬雅文化的沒落,卻令馬雅後代再不懂編制新的大周期曆法。以曆法本身來說,它是一個沒有結局的曆法,曆法周期結束不代表世界毁滅。但墨西哥及危地馬拉等政府卻大張旗鼓,搞起末日主題旅遊。

墨國除豎起「末日倒數計時牌」,又以「太遲了」作為旅遊宣傳口號,吸引遊客趕在「末世」前遊覽墨國世界文化遺產——奇琴伊察的庫庫爾坎馬雅金字塔遺址,估計「末日」前夕多達20萬人到訪。

後人:反對藉馬雅文明圖利
危地馬拉總统佩雷斯已計劃在10多個考古遺址舉行慶典,但加拿大學者科霍達斯(Marvin Cohodas)稱,大多馬雅人並不能從這些商業活動受惠,他們對當局為求賺錢,扭曲馬雅文化信仰感到很難過。馬雅團體領袖戈麥斯(Felipe Gomez)說:「我們反對欺騙、謊言、歪曲事實,反對借我們的民族圖利。」

馬雅人為是美洲印第安人的分支,早在大約4000年之前已經在中美洲定居。馬雅文明的農業、數學、天文學、曆法等都相當發達,約在3000年前就已計算出地球公轉周期和其他星體運行周期,在天文觀測和曆法上對人類有獨到貢獻。

5125年一個周期

馬雅人採用3種不同的曆法系統,包括民用曆、卓爾金曆和長紀曆。民用曆供馬雅人日常生活應用,以365日為1年;卓爾金曆則為祭祀用曆法,以260天為1年;而長紀曆則是一種採用進位制的曆法,估計始於公元前3114年8月11日。

根據長紀曆,世界周期共有13個名為「baktun」的循環,每循環為14.4萬日,周期到第13個循環(187.2萬日,約5125年)結束,惹起坊間盛傳2012年12月21日世界周期「終結」當天即為世界末日之說。

專家指出,馬雅人從來沒有預測過2012年會是世界末日,他們亦沒有「末日」這一個概念。早前美國考古學家薩圖爾諾(William Saturno)在危地馬拉一處馬雅文明的遺址內發現迄今所知最早的馬雅曆法,可推算前後數千年的日期,並無盡頭,說明外人對馬雅曆法的誤解。
NASA 的 短片NASA is so sure the world won't coem to an end on Dec. 21 2012, that they already released a video for the day after.

以上的資料都可以值得一看!伸延閱覽:
「末日」救馬雅 雅虎新聞網
馬雅曆法無盡 雅虎新聞網


Tuesday, December 11, 2012

從政者的年齡與資歷

從政者的年齡與資歷從一篇舊文中的回應,與網友思路交流:

網友問:香港真沒有乾淨有才之人乎?

嗜悲答:現時五六十歲的一代,都是打拼出來的,他們勝木識得轉彎,也即是香港自豪的所謂懂得執生。多年前法治精神不強,在之前用盡可動用的漏洞,加上灰色地帶太多,但想也想不到最後會從政,麥齊光就是寫實的例子!觸發起我的思考!


麥齊光 1950年生,本是位工程師在政府工作多年來歷任要職,最終官拜發展局常任秘書長(工務),一直至 2010年 6月中正式退休。至 2012年 梁振英 上台,7月 1日 62歲的 麥齊光 宣誓成為新一任發展局局長,於同月 12日早上,因為涉嫌不誠實申請領取房屋津貼而被廉政公署拘捕,他同日中午提出辭職。而坊間則多認為 麥齊光 的政治敏感度不足!


香港的三位特首呢?董建華 本身是做遠洋船務貨運業的商人,中英聯合聲明後突然黃袍加身,在港英末代以商人身份,被安排加入行政局當非官守議員,為 97回歸後執政做準備。97年上任做商人特首時剛剛滿 60歲,第二任期中途突然腳痛辭職。第二位特首是 曾蔭權 本是藥廠推銷員,後來投考為公務員做 EO,之後雋升為 AO 由低做起,到回歸前是港英的財政司,並授予 KBE 爵士勳函。過渡特區政府續任財政司司長,因為政務司司長陳四萬辭官,曾蔭權 才能更上一層樓成為政務司司長,怎知到 2005年更被捧成特首,以 61歲之年成為公務員特首,臨到任滿前被揭發“貪小便宜“和”公費私用“。


梁振英 1954年生,是一位測量師專業人士,上任時 48歲故被稱為專業人士特首。之前 梁振英 的資歷是專業測量師,是戴德梁行的合夥人兼亞太區主席。梁振英 在董建華時代已經加入行政會議,鐘士元 99年退休後,就接受擔任行政會議召集人。梁振英 本來答應 Nth 屆,都不會出來競選特首之位,2012年初卻反口與當年的熱門政務司司長 唐英年,力爭特首的所需提名資格,最終因為 唐英年被揭發僭建,梁振英 不遺餘力譴責綽號”唐豬“的 唐英年 有誠信問題,結果成為第三位,也即是第四屆特首,任期五年至 2017年 7月。


以專業人士當上特首的 梁振英,之前苦無 hand on experience 去管治香港,特別不諳行政與立法之間操作,還未上任就打尖向立法會要求增加撥款,方便開設新位又改組政府架構為五司十四局,結果被議員們反對,要主動抽起動議敗慶而返。到上任同時就委任 55歲,有好打得稱號的前發展局局長 林鄭,做政務司司長補自己的不足。可惜還未宣誓就職又被傳媒揭發,在山頂的兩棟大宅,都有不少的僭建項目,梁振英 初時推說是上手業主留下來答辯,結果被傳媒揭發利用大話企圖過關,上任之日又被稱為:大話特首 or 行騙長官。


轉看看自稱世界上最民主的國家,美國的 尼克遜 總統,未從政前是位律師,之後成為國會議員和參議員,並曾擔任 艾森豪威爾 的副總統 8年,到上任時 1969年 56歲。可惜 尼克遜 為了隱瞞幕僚竊聽,觸發了史稱:《水門事件》,尼克遜 不惜把記錄白宮談話錄音帶 18½分鐘毀滅,也不選擇說實話,最後唯有黯然辭職下台,1974年 8月在白宮乘坐直升機離開華盛頓。Richard Nixon waving bye at Whitehouse Source:anexcellentspirit.com

之後,由國會共和黨小數派領袖 福特 繼任總統,1973年末美國人民選了民主黨的 卡達,這位卡達是喬治亞州的花生農,上任前曾當過參議員和州長,到1974年上任時時 53歲,平庸的 卡達 Whiter than white 比白紙更白,但只任一屆總統, 1980年大選就被演員出身的 列根 打敗,牛仔總統列根是演員工會的主席,也曾是加州州長,到了 1981年就任總統已經 70歲,而且連任成功到下台時已經 78歲高齡。


繼任的是 老布殊 是德薩斯州的石油商人,後來轉戰政壇,又當了 8年副總統,到上任總統時 1989年 65歲,但因為 Read my lips: no new taxes,最後雖然打贏了海灣戰爭 gulf war,但食言加新税被選民唾棄,僅 4年就被 克林頓 轟下台。克林頓 是阿肯色州州長,憑年輕清新形象,1993年上任時 47歲,比起 列根 和 老布殊 上任時年輕很多,不過色膽也過人,曾在白宮辦公室與見習生檯底交易。


8年後的 2001年 小布殊 這位石油商的二世祖,曾做過德薩斯州州長,被選當上總統寶座只得 45歲,任期中發動反恐戰爭但爭取到連任,8年後到 2008年 奧巴馬 當選成為第一位黑人總統。之前 奧巴馬 只是人權律師、大學講師、和 伊利諾州州參議員,在聯邦政治只有短暫的一屆參議員,就參選總統,並成功憑 Change 入主白宮,到 2009年宣誓就職時 奧巴馬 只有 47歲。


至於近似獨裁的蘇俄,由 斯太林 在二戰前已開始領導共產俄國 ,戰後過渡到控制整個東歐,並進入偉大的蘇聯時代,斯太林死後 有 赫鲁曉夫,但他卻是被政變轟下台,奪權者是 勃列日涅夫,後者主政凡 18年,到了後期健康欠佳不時傳出病逝。到 勃列日涅夫 死後,接任的 安德羅波夫 經已 68歲,只能做了 13個月,69歲就因腎病死了,於是傳了位給 74歲健康欠佳的 契尔年科,不到 1年 契尔年科 就更快病死了。斯太林、赫鲁曉夫、勃列日涅夫、安德羅波夫、契尔年科 都是老共產,年齡成為他們的對手,除了 赫鲁曉夫,年老患病成奪去他們政治生命的催命符。


最後最高蘇維埃找了較年輕,僅得 55歲有法律專業學位,長期受到共產黨培養的 戈爾巴喬夫,當上蘇聯的最高領導人,可惜不夠兩年蘇聯就敗在他的手上。蘇聯瓦解後 戈爾巴喬夫 續任俄國總統,但不久 葉利欽 奪權,可惜當時 60歲當上俄國總統的 葉利欽 雖然是個工程師,但同時也是個爛酒鬼,在任 8年醜聞不斷,最後傳了給 48歲年輕的KGB特務 普京,俄國正式進人 普京 時代,中間的 梅德韋傑夫 只是過渡人物。


回頭看看香港,現年 48歲,大學時沒有讀過法律,和孖政:政治和行政 本科,只具備測量師專業資格的 梁振英,在獲選後還未正式宣誓就職前,就被傳媒揭發在山頂的兩座相連大宅,內面有多項僭建違例,可惜 梁振英 利用巧言企圖過關,推說是之前業主的僭建物,不久又說:「自己是產業測量師,而不是屋宇和建築測量師,故此忽略了僭建。」


但在傳媒不斷發掘更多更新的證據,梁振英 在上任特首後,繼續被傳媒用擠牙膏的方式爆出更多僭建例證,連 梁振英 在赤柱的舊大屋的僭建證據都挖掘到。但 梁振英 卻選擇繼續利用更多的巧言,希望公眾不再質疑他的誠信,至今仍然未能交代清楚。


最奇妙的是 梁振英 自認開誠佈公說:「僭建處理咗,個僭建就唔存在!」連重點都想用巧言轉移,僭建項目只是觸發事件的導火線,市民和政黨是質疑他用大話冚大話,說謊言加更多的謊言,政黨是對他的誠信發出疑問,僭建物的拆卸還原只屬次要,市民對 梁振英 的避談、忘記、弄錯、疏忽,已經感到不耐煩,對他執政能力產生疑慮!


年齡與資歷對中途出家的從政人士或有影響,尼克遜 是律師兼且又曾是副總統,以為靠自己夠蠱惑及熟識運作,企圖隱瞞竊聽事件,結果下台倔倔而終。卡達 是花生農後而從政,他是位好好先生,可算是 whiter than white,結果也是受到人民放棄,要等到晚年才開竅,還獲得 2002年諾貝爾和平獎。


Jimmy Carter at Peanut farm Source:hemispheresmagazine.com


以 梁振英 的資歷和年齡,我們可以要求甚麽呢?那末究竟會否有 exception 例外的呢?當然梗有喇 。。。。不過包不包括 梁振英 呢?


後記:
2012年 12月 10日 梁振英 ,在建制派各黨領導人和行政會議召集人 林煥光 催促下,接受立法會內務委員會主席 梁君彥 的邀請,到立法會交代僭建而引發的誠信問題。


會中 梁振英 拋出一句:

「記憶中,我無講過話我無僭建!」


明報翌日標題:

強硬反駁選戰隱瞞指控 撲火不成反惹火

原則道歉具體死撐 梁宅僭建繼續燃燒

後後記:
【星島日報】立法會議員晚上就民主黨胡志偉提出對行政長官梁振英的不信任動議投票,結果 一如早前估計動議被否決。

地區直選 33名議員雖有 18票贊成、14票反對、1票棄權優勢,但功能組別 33名議員卻僅得 9票贊成、20票反對、4票棄權,不信任動議未獲通過。保王黨在功能組別有優勢,雖然輸了直選組別,但分組投票機制下,必須兩組皆通過才成。於是有人提議倒不如,提一個向梁振英信任動議,看看建制派又會怎麽樣投票?


我的舊文:
想像 麥齊光 心情
Mr. Talkative(曾蔭權)cannot face the Truth
次佳選擇
開誠佈公:僭建處理咗 個僭建就唔存在
梁振英的人生路
尼克遜總統反肚之作


伸延閱覽:
強硬反駁選戰隱瞞指控 撲火不成反惹火 新浪新聞網
原則道歉具體死撐 梁宅僭建繼續燃燒 新浪新聞網
立法會倒梁不信任動議被否決 星島新聞網
Monday, December 10, 2012

異變

異變大約半年前 Blogger 彈了個 pop up message,話我要用 Chrome 才能書寫網誌,各位可記得有過同樣問題呢?


當時我寫短短三行字,就用了我大半個鐘,十分費事失事!但我沒有 gave up gave in,仍然 stick to my existing browser!


各位有否已經向 Google 低頭 installed Chrome 了?但一直我都沒有!


過了大半年,可能在外國有很多死硬派,仍然利用其他的 browsers 用戶,Google 卒之 gave in 改善 Blogger,與其他的 browsers 兼容,漸漸很多的基本 functions 都可以用了!


不過,用來改變 Layout 和 轉換 Template 的 functions,現用 browser 仍然未能使用。


近來,又出現了些“異變”,我的兩篇舊文:

Thursday, May 22, 2008 中文輸入法的痛苦經驗


Thursday, May 31, 2012 齊雅哥醫生


分別在不同日子,突然彈了出來,以前的 comments 回應都被刪去了,反而收到網友們留下的 new comments,網友可能使用 Google Reader 閱讀,未有察覺是舊文,依然給我留言銘感於心,但我自己就很奇怪,是怎樣發生的呢!


是 Blogger 問題,還是有 intruders 呢?有些擔心!Sunday, December 09, 2012

閑遊東京(8)さよなら

閑遊東京(8)さよなら說閑遊東京,是因為去年某月,驚覺我某航空公司的部份飛行哩數到期,再不出機票就要報廢,唯有看看 2012年的月曆,最遲出發月是某月,那就求求其其訂了停留七夜的機票,之後就放下不理。


臨到近出發月,手機提醒了我,急忙先填紙放假,再匆匆上網訂酒店。說閑遊東京,是因為我以前去日本去東京多過去旺角,其實也是真的一年我不去旺角多過一次,但當年去東京公幹起碼兩三次,令我自轉工後都不曾想過再去東京,也懶得再辛苦用 JR Pass 去浪遊,今次一於閑遊東京探探老朋友。Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7


Continue 。。。。。長氣又噚氣


Day 8
幸好昨晚臨睡前,看看電子 itinerary 和機票,原來所謂早機是要大清早起床,這是我忘記了改機票的結果。


因此前一晚經已收拾好行裝,清晨一起身就可以拖埋行履,走到 Front Desk 結帳離開,剛好酒店的 Front Desk 沒有長龍,不消兩分鐘就完成 Check Out,再不用五分鐘步行,就到達機場巴士的停留所,但已經有十數人比我更早排隊,等候同一班 Airport Limousine Bus,心中暗叫好彩!


日本人這方面的效率極高,機場巴士準時到站,托運的行履交給了司機,登記好在國際線的 Terminal 下車,就可以付費上車安坐。是日天晴,一早就陽光燦爛,兩邊的車窗交替給陽光照耀,乘客都把窗簾拉上,變成沒有風景可看。


約三十分鐘後便抵達 羽田空港,巴士先停在國內線的第2及第1號候機大樓,最後才停靠 國際線 Terminal,時間準確無誤依足預算。不過意想不到的是,原來早晨同一航空公司,有多班機都是在同一小時內,由羽田出發往東南北亞各國,變成經濟艙 Check-in 櫃檯前,排了一條不短的長龍,要考考我的腳骨力。


當取得登機證後,便立即去排隊被搜身 + 隨身行履照 X-光,再等候通過移民局,最後距離起飛時間,只僅僅剩下一個小時,唯有便匆匆走到,距離登機閘口頗遠的 Blue Sky 購買手信:白い恋人,查此“白い恋人”乃 北海道《石屋製菓》 製造,內裡包含:白いクッキーのまわりにきれいな焼き色をつけたラングドシャークッキー。オーブンの細かな温度調節で、あの焼き色とサクサクのクッキーが焼き上がります。そして、熱々のラングドシャーではさむホワイトチョコレートは、白い恋人用にブレンドしたオリジナルのもの。クッキーとよく合う甘さとなめらかさのチョコレートがサンドされ、30年以上も愛され続けている「白い恋人」が出来上がります。 可觀看:製造過程 短片。


12枚入一盒只售 740円,我沒有購買任何土產,因此趁就手一共買了十盒(12枚)的 “白い恋人”,一併帶回香港。同樣產品,在香港的日資百貨公司,約售HK$110 至 HK$120 一盒。
半個小時後,剛剛好回到登機的閘口,就已經宣布開始登機,安頓妥當安坐在座位,扣好安全帶子,飛機準時起飛,窗外看到東京灣對岸,千葉縣的海岸線,轉個彎就看到東京灣外的三浦半島,飛機漸漸遠離日本在太平洋上空,嗜悲 輕說一聲“さよなら ”,後會不知何日矣!


本來只認為在飛機上只會供應早餐,怎知宣布將會供應午餐,我選擇了下圖的:


雖不及來程的豐富,都有牛油麵飽、日式沙拉加一小片 cold cut 燒牛肉、
甜品是:布甸蛋糕、主菜是:白汁雞肉(嚴重反光)和大通粉


餐後在機上看了一部動畫電影:Brave,飛機安全降落赤臘角後,先打個電話給老媽子報平安,抵達香港通關一切快捷順利,回家交通又暢通無阻,抵達家門放下行履,剛剛好是下午茶時間,洗去臉上風塵,還可以到快餐店吃一個港式下午茶餐!


至此 7泊 8天的日本行:《閑遊東京》完成!


後記:

此次閒遊東京,到過 原宿竹下通り新宿歌舞伎町 時,發覺很多拆了一大列的樓宇,但都只剩下空地盤,卻沒有機器和建築工人在開工,日本的經濟不景,地產業凋零,禍及零售業和風俗業可見一斑。


又今次閑遊東京,發覺比起以前來日本,經濟的不景繼續影響着日本民眾消費意欲,最明顯的是連外出吃喝也減少。雖然 嗜悲 不是去很高級的食店,一些舊時去慣去熟過的中價店,以前是要排隊的,現在都不用排隊,以前已經不用排隊的,就變得更加冷清,很多空位子等候填滿。


另今次的遊記寫得很詳細,記下了很多小環節,皆因近年發覺人老了,容易忘記最近的事,反而老年陳年的舊事,還是牢牢記得清楚。各位網友若讀得沉悶,兼覺得長氣又噚氣,嗜悲 再次在此致歉,多謝你們的常來,謝謝!


Last but not least,今次沒有到:押上(晴空塔 Skytree)、大宮、赤羽、池袋、淺草、秋葉原、代官山、中目黑、東京站 丸の內 和 八重洲 一帶、赤坂見附、赤坂、神谷町(東京タワー 鐵塔)、御茶ノ水、神保町、四ッ谷、麻布十番、築地、鶯谷、吉原、川崎、谷中、根津、千駄木、西船橋、柴又、金町、江戶川、綾瀬、葛西、浦安 。。。。。。


沒有去吃:天一天ぷら、竹葉亭うなぎ蒲燒、橋底やきとり,吉野家牛皿、百果園水果棒、關東煮おでん、賴里奈鐵板燒き、たこ焼き、お好み焼き
還有還有 。。。。哎吔太多都未有去吃,真的是浪費怨肚子唔爭氣!


連帶:銀座、新宿、涉谷、上野、表參道、都是匆匆走過,沒有以前般仔細詳遊。更沒坐低喫茶嘆咖啡,食件 cheese/fruit cake,並透過玻璃窗瞰瞰行人中,有冇漂亮的日本娃娃路過,真的是浪費減少了眼福!
我的舊文:
我的日本 - "背囊遊"s ---(上)
我的日本 - "背囊遊"s ---(下)
閑遊東京(1)
閑遊東京(2)
閑遊東京(3)
閑遊東京(4)
閑遊東京(5)
閑遊東京(6)
閑遊東京(7)
閑遊東京 1 to 8

Friday, December 07, 2012

拉布的社會成本

拉布的社會成本
經濟學 有著名的 科斯定律/定理 Coase Theorem


【維基百科】 The economic efficiency of an economic allocation or outcome in the presence of externalities. The theorem states that if trade in an externality is possible and there are no transaction costs, bargaining will lead to an efficient outcome regardless of the initial allocation of property rights.

1: A clear delineation of private property rights is an essential prelude to market transactions.

2: As long as private property rights are well defined under zero transaction cost, exchange will eliminate divergence and lead to efficient use of resources or highest valued use of resources.

3: The allocation of resources is invariant to the assignment of private property rights under zero transaction cost and zero income effect.【百度百科】科斯定律/定理
(一)在交易费用为零的情况下,不管权利如何进行初始配置,当事人之间的谈判都会导致这些财富最大化的安排;

(二)在交易费用不为零的情况下,不同的权利配置界定会带来不同的资源配置;   

(三)因为交易费用的存在,不同的权利界定和分配,则会带来不同效益的资源配置,所以产权制度 科斯定理的设置,是优化资源配置的基础。五六月時由 社民連 加上 人民力量 三位議員:梁國雄、黃毓民、陳偉業,於討論“立法會替補安排”時,利用 filibuster 拉布戰術,先弄至建制派議員多次自己保護不力,因出席人數不夠而令立法會流會。再把小圈子選出來的功能組別建制派議員是何等不堪,他們長期缺席立法會討論階段,只會在表決時段出席做橡皮圖章,這種議員是何等荒謬,讓事實光禿禿坦蕩盪的暴露出來。


拉布 filibuster 再拖埋立法會主席 曾鈺成 落水,曾主席押上了得來不易的政治籌碼,讓一向力保公正不偏不倚形象的 曾鈺成, 一朝附諸流水冇嗮,曾主席利用立法會一條,存著灰色地帶的條例,進行了幾近越權,並甘願做出開壞先例的剪布行動,賠上了不義惡名,這是他的成本。


到六月尾,還未上任的梁振英團隊,交給候任特首辦主任 范婦人,去到立法會要求增加撥款增聘人手,又強推出“五司十四局”的新政府架構,在多個內務委員會中推銷,為了急於求成,又聯同立法會主席,突然提出“打尖”議案,要殺社民連和人民力量一個措手不及。可惜,本來夠票的建制派議員們,都在有意或無意間,未能及時出席立法會表決,反而出現了在不夠票的情況下,“打尖”議案終被否決了,兼且出醜在當場,卻沒有洞去捐!


【明報專訊】「5司14局」架構改組方案終被「拉布戰」暫時打垮。政府昨日終允讓步,政務司長林鄭月娥表示,將重排立法會大會和財務委員會議程,原排議程第二的改組決議案會押尾,確保其餘民生議案優先通過,但強調不是撤回方案。

林太承認,立會會期尚餘一星期,未必能趕及通過改組。泛民和建制派歡迎政府做法,人民力量聲言,為防範政府「彈弓手」,會繼續拖延會議。

防政府「彈弓手」 人民力量依舊發言
今屆立法會會期尚餘一星期(至 18日凌晨零時),除改組方案外,尚餘 8項政府條例草案和 16項決議案未審議。立會昨早復會審議《公司條例草案》,人民力量黃毓民、陳偉業和社民連梁國雄繼續打「拉布」,多次發言並要求點算法定人數。

林鄭:未來兩三月研如何重提
另一邊廂,林鄭月娥中午突然召開記者會宣布「讓步」,她指3名議員長期「拉布」,令正常的審議事務受嚴重阻延,她和特首梁振英作最新評估後,決定重新編排立會大會和財委會的議程,將改組放在所有民生議題後。

林太表示,有關民生議題包括本應在財委會通過的聯合醫院擴建計劃、落實予傷殘人士以兩元乘搭公共交通工具的優惠、增加僱員補償的事務,以及進出口徵費下調等。

林太批評3名「拉布」議員「衝著我們的建議而來」,而議案嚴重「塞車」的現象令人擔憂,她會向內會主席劉健儀反映關注。她又指若不能在休會前通過改組,政府未來兩三個月會研究以什麼方法將方案重提立會。

民生議案料休會前全審完
林太宣布後,「拉布」議員未有「變陣」。黃毓民說,由於改組仍排在議程上,為防範政府「彈弓手」將改組調前,以及在周六和周日加會或通宵開會「硬闖」,他們不會鬆懈,將依舊發言和「點人頭」。但他稱,會保證休會前所有民生議案可順利審議。

立法會秘書長吳文華預計,立會今日能完成審議《公司條例草案》,之後可直落處理餘下7項條例草案,預計本周五完成。由於周六和周日立法會休會,下周一復會後,可接着審議決議案,估計共需 10多小時、即 1天多時間處理。扣除周一下午將舉行特首答問大會,以及午飯和響鐘等時間,立會休會前、即 7月 18日(周三)凌晨零時前,可完成所有民生議案。

何俊仁:梁上任最聰明決定
建制派和泛民均支持政府押後改組議案。工聯會黃國健形容是「無辦法之中的辦法」,否則民生議案將大受影響,他又稱對改組無期望,「百分之99.9過不了」。自由黨主席劉健儀說政府選擇明智,符合議員期望。民主黨主席何俊仁形容,這是梁振英上任以來「最聰明的決定」,政府「回頭」比繼續「硬闖」好。

立法會主席曾鈺成說,照目前情況,估計今屆立會將打破回歸後的「習俗」,無法如往年般在會期前提出「告別議案」。候任和上任的 梁振英 政府,多次實牙實齒,都說若沒有新的“五司十四局”就沒法施行新政,梁振英 的政綱和承諾無法實踐,企圖用民意去欺推壓。可惜的是,人民沒有為此而妥協,民意沒有一面倒向政府。


最後,初上任的新特區政府,繼續紏纏著僭建風波,和企圖欺騙租金津貼,涉及到無數的誠信質疑,上任後一週的新政府,第二把交椅政務司司長 林鄭終於出來,宣布將重排立法會大會和財務委員會議程,原排議程第二的改組決議案會押尾,確保其餘民生議案優先通過。


建制派佔大多數的立法會,由拉布可以弄至流會,浪費了立法會的開會時間和開會機會,若他們全部議員準時出席開會,就沒有流會出現。但事實上卻暴露出建制派自己的內訌,和小圈子選出的功能組別議員實在不堪。


讓廣大的市民看得清清楚楚,泛民議員所說的:不公正、不公平、不公義!絕不是空言,這個成本是否博得過呢?各位心中自有定論,以 嗜悲 之一己的想法,若今次的拉布,可以增加市民要求盡快廢除功能組別的議席,這個成本是抵得過的!


最終結果就是因為拉布,梁振英 政府不敢再提改組,仍然用舊制三司十二局,市民可以慳回數以千萬計的公帑。


交易費用,萬事都是需要成本的,科斯定律/定理,不但可以解釋經濟學,連政治角力都合用!至於:誰是好人?誰是壞人?各位可以回到上面,再重溫一次:科斯定律/定理 Coase Theorem or 讀讀下面的例子。


【百度百科】舉個例子:一家工厂污染邻居。邻居受损是工厂产出的社会成本的一部分,但工厂只算自家的生产成本,不管他人受到的污染。


工厂生产的自家成本是私人成本,但社会成本是工厂的私人成本再加邻居受损的那部分。二者有分离,无效率,政府要多抽工厂的税,促使其减产,或政府要强迫工厂赔偿邻居的损失。


工厂为祸,是坏人?邻居是无辜的受害者,是好人?工厂污染邻居,要工厂赔偿给邻居吗?还是邻居赔偿给工厂要求减产呢?


又一個例子:
一个人在地上种植,另一个人在该地泊车,是谁损了谁呢?泊车损害种植,但如果为了种植而不准泊车,则是种植者损害了泊车的人。新一屆立法會選出及宣誓就職,梁振英 提出的特惠生果金,變成長者生活津貼,並且需要經過入息與資產申報,兩年後再作抽樣審查。大部份民主派反對設限,民建聯初時提出提高資產上限,而工聯會則要求刪去申報制度,不過卻先後因為計算政治成本而轉軚。


最後只剩下 社民連 的 梁國雄長毛 獨立支撐,繼續拉布至十一月尾。因為 長毛 堅持拉布,有資格接受特惠長者生活津貼的四十萬老人家,暫時少收了兩個月津貼,然而政府堅拒設追溯期至十月,並繼續向 梁國雄長毛 增加壓力,雙方全力拉鋸中,正是不知何日了結之際!


十二月七日政府突然,另外提交一份全新的議案,聯同財委會主席給予的酌情權,在混淆混沌混亂之中,把梁國雄的修訂全部抹去,梁國雄 因未能及時補交修訂,跟著就付諸投票表決,政府來招偷天換日,結果大部份的建制派議員,聞風一致返回議事廳投票,大比數通過讚成議案,七個星期的膠着狀態,暫時畫上句號!

有線電視新聞片段:看片1看片2看片3


需知,雖然暫時看來四十萬長者,可以追溯由十二月開始得到津貼。但若 梁國雄 的堅持,是可以讓更多的長者受惠,犧牲小我完成大我,以一人之力抗衡政府。交易費用萬事都是需要成本的,科斯定律/定理 不但可以解釋經濟學,連政治角力都合用,究竟誰是好人?誰是壞人呢?梁國雄長毛 也是賭一鋪自己的政治成本,雖云:梁國雄 的支持者未必是一般公公婆婆!


後記:
【明報專訊】政府前日突分拆長者生活津貼(簡稱長津)撥款申請,這「突襲」之舉,令經歷拉布多時的撥款戲劇性地獲得「通過」,事件遺下三大疑團待拆解。

事後拉布失敗的社民連議員長毛梁國雄,承認因不熟議會程序而中伏,公開向長者道歉;泛民雖知悉事態發展,但沒有盡力阻止表決,被指有「袖手旁觀」之嫌。至於財委會主席張宇人則強調並無與政府「夾計」。

財委會上周五第七度審議長津撥款,過去政府申請撥款時,一直綑綁申請追加津貼金額及設新職位的行政費。但政府前日開會前突遞交文件,提出毋須申請追加津貼撥款,只申請行政費用一項。張宇人裁定分拆申請撥款的文件為「新文件」,並提出把「新文件」付諸表決。

建制派 24人即時投下贊成票、自由黨 3票棄權。泛民方面,民主黨 3人反對,其餘泛民在席但沒有投票,工聯會 6人亦沒投票。綜合他們事後所言,他們都知悉議會程序,知道一旦批准增聘人手籌備長津,便等於支持長津。似乎只有長毛及人民力量陳志全在投票一刻仍有講有笑,對「被剪布」懵然不知。長津一役,留有三大疑團。

長毛﹕若問「還有否修訂」 不會中伏
疑團一﹕長毛中伏?長毛梁國雄一心拉布,但承認冷不防張宇人突襲,昨日承認「我輸了」。他表示當時不知道自己的拉布修訂不適用於「新文件」,而之前提出修訂文件已給了張宇人,沒有意識要即時取回再提交才能就「新文件」重新拉布。長毛承認當時若明白議事程序,理論上夠時間再搞拉布修訂,「但當時真的好亂,我也不知道他(張宇人)在做什麼?」

長毛痛斥張宇人讓「新文件」插隊,豁免通知期並即時討論及表決,但同意張當時確有詢問在場議員是否想發言,但指張宇人當時若問議員「還有沒有人修訂?」而非「還有沒有人問題?」他一定不會中伏。他前日在會議上怒罵張宇人及政府,但昨日則表示不能怪責任何人。

劉慧卿﹕長毛當場可再提拉布
疑團二﹕泛民袖手旁觀?泛民在表決「新文件」時,是否知悉意味「剪布」?民主黨代主席劉慧卿表示,民主黨立場清晰,認為 70歲以上長者應免資產申報,但也不支持拉布,故當主席按程序宣布投票,她認為沒有程序不當。她指出,若外間因而指泛民「側側膊」幫手剪布,指控並不合理,因長毛當場可提出再拉布,但他並無這樣做。其餘泛民黨派亦表示當時了解投票程序,只是不認同政府未通過津貼金額撥款便先申請行政費用,故沒投票。

張宇人﹕政府亦不贊成列「新文件」
疑團三﹕張宇人、張建宗「扯貓尾」?財委會主席張宇人被直被指與政府「扯貓尾」,把政府提出的撥款文件列作「新文件」,令長毛就「舊文件」提出的拉布修訂議案頓成「廢紙」。張宇人昨矢口否認指控,稱上周五下午 2時 45分才得悉政府有補充文件提交,而他把文件列作「新文件」的裁決,政府也不贊成,故怎能說跟政府夾計剪布?

不過,有建制派議員質疑,當張宇人提出審議「新文件」後,在席的 3名自由黨議員,「不尋常」地積極向官員提問,有如給官員機會澄清,申明長津追溯期、通過「新文件」等於通過長津等,而張宇人也同屬自由黨,事件難免惹來猜想。嗜悲 剛巧有看 I-cable 的直播,連思覺遲鈍的我都知道 長毛 之前的修訂,已經因為 張宇人 的酌情權,張宇人 說會當政府提供的是新議案,之前提交的修訂,將完全被一筆勾銷。


當時 長毛 和 慢必 只顧講笑,沒有進一步行動,直到 張宇人 話要表決時,都沒有人再提問,到按鐘後襟掣表決,等候議員覆核和顯示結果前,公民黨 梁家傑 才突然要求澄清,但為時已晚矣!


看看今次的 transaction cost 交易費用,萬事都是需要成本,證明沒有免費午餐,只是誰付鈔 WHO pays !!!


後後記:
【明報專訊】法律界消息透露,律政司藉着外傭居留權案上訴至終審法院的機會,向終院提議把此案轉介人大,尋求人大常委會解釋其於 1999年吳嘉玲案首度解釋《基本法》時,指特區籌委會的報告反映《基本法》立法原意的表述,是否是對《基本法》解釋的一部分,因而對香港各級法院具約束力;若終院同意轉介,而人大常委會又表明當年的意見是釋法一部分,終院便要推翻自己在 2001年莊豐源案的裁決,重寫居留權定義,在港出生的雙非兒童將不會再取得香港居留權。香港大學法律學院助理教授張達明表示,包致金大法官擔憂的暴風雨真的來了。

據了解,由於外傭案涉及「通常居住」的定義爭拗,特區籌委會當年的報告指出,在港通常居住滿7年可取得香港永久居留權並不包括外傭,特區政府因此認為,若籌委會的報告反映《基本法》的立法原意,對終院在外傭案中的裁決將起關鍵作用。終院在 2001年的莊豐源案中曾裁決,指人大常委會在1999年吳嘉玲案中解釋《基本法》時,雖曾提及籌委會報告反映立法原意,但只是一種附帶提及的意見,並非釋法決定的一部分,對終院沒有約束力,終院因此不理會籌委會報告指在港出生中國公民須父或母為香港永久居民才有居留權,裁定父母均非香港永久居民的雙非兒童有居留權。

終院提釋法 等同推翻莊豐源案判決
律政司認為,終院莊豐源案已是多年前的判決,今天的終院可以重新審視當年的決定,如有疑惑,應向人大常委會尋求澄清。若終院同意律政司的請求,便等於邀請人大常委會演繹其1999年首度釋法時附帶提及的法律意見,有可能令這些附帶提及、沒約束力的意見,變成權威的、具約束力的釋法決定,這樣便可以一次過解決外傭和雙非嬰的居留權問題,確立今後外傭和雙非嬰都沒有居留權。

學者張達明指出,他憂慮多時的釋法風波終於出現了,律政司要求終院尋求人大常委會澄清 1999年釋法決定的效用範圍,變相要求終院推翻自己在 2001年莊豐源案的判決,這會令終院蒙受巨大壓力,轉介就等於自我否定,不轉介便似宣告不尊重人大常委會的意見。

事成開壞先例 人大可隨意解釋基本法
張達明認為,律政司長(指袁國強)同意這樣做,是開了一個壞先例,因為《基本法》只定下了終院在哪類案件中轉介人大常委會,根據 158條行使對《基本法》條文的解釋權,卻沒有定下終院尋求人大常委會解釋其自身舊日釋法決定。而且,當年終院不遵從人大常委會的附帶意見,是因為案件涉及居留權條文的解釋,居留權條文屬於自治範圍、特區內部事務,本來不應讓人大常委會介入,人大常委會藉居留權條文(第 24條)關乎內地居民進入香港須受管制條文(第 22條),才勉強介入,終院因此把人大常委會的釋法決定範圍局限於與 22條有關的解釋,如果今次律政司藉籌委會報告變相改寫居留權定義的計劃成功,便等於開了先例,人大常委會可隨意按內地法律原則去解釋《基本法》第3 章中各項保港人權利和自由的條文,衝擊香港的人權和法治,包致金法官退休時說的暴風雨將臨,相信就是指這個。又是一個 梁振英式 的偷換概念的把戲,律政司司長 建議終審法院向人大尋求解釋,因為這次不是由特區政府提出釋法要求,故此 袁國強 說不存在干預司法獨立,也沒有破壞一國兩制,政府仍然尊重法治,云云!


後後後記:
律政司司長 正式宣布了,建議終院向人大常委會尋求解釋 《基本法》立法原意的表述,是否對基本法解釋的一部分。


【明報專訊】外傭居留權案上訴到終審法院,仍未排期審理,律政司建議終院向人大常委會尋求解釋,確定 1999年人大就「吳嘉玲案」首次釋法時,指 1996年特區籌委會的意見反映《基本法》立法原意的表述,是否對基本法解釋的一部分。

若終院接納律政司的建議,按人大常委會歷來對終院判決居留權的取態,預期會出現外傭和「雙非」嬰都不享居留權的結果,困擾香港 10多年的居留權問題,可望解決;不過,這個操作等於要終院自我糾正 2001年的「莊豐源案」判決,是否衝擊司法獨立?值得探討。

另外,律政司的建議被認為擴闊人大釋法的範圍,法律界擔心立下先例,或會損害港人的基本權利。律政司這個建議,如何處理,考驗首席大法官馬道立領導下的終院的智慧。

藉外傭案請人大釋法 結果可一併否定莊豐源案
1996年籌委會就基本法第24條第2款的意見,主要是指在港出生的中國公民,須父或母為香港永久居民,才可以取得居留權,這個意見,被指為居留權的立法原意。

人大就「吳嘉玲案」釋法時提到這個意見,不過,終院裁決「莊豐源案」時,雖提及籌委會意見反映立法原意,但認為只是人大釋法時提及的一種附帶意見,並非釋法決定的一部分,對法院並無約束力,於是按終院法官對居留權條文的了解,給予父母都不是香港永久居民的莊豐源居留權。

當年,「莊豐源案」判決後,當局深恐大批雙非內地人湧港,本港承受力未能負荷,尋求人大釋法處理,但是「吳嘉玲案」釋法,已經引起軒然大波,包括法律界人士穿著黑衣遊行,表達司法獨立受損害的不滿,衡量利弊之後,人大未為莊豐源案釋法,而是期望終院自我糾正,當年終院不接受,自此,內地當局對終院漠視人大釋法的權威性,一直耿耿於懷,雙方糾結,迄今未化解。

律政司就外傭居留權案的建議,若終院接納,以內地過去的取態,和基本法委員會副主任梁愛詩近期還批評終院當年的處理,人大的法律意見肯定是「籌委會的意見」乃釋法決定的一部分,屆時不僅外傭居留權輸官司,就連雙非嬰的居留權問題也一併解決。然則,當年終院基於司法獨立,不允自我糾正,今日,有什麼改變而要終院接受律政司的建議?

外傭居留權訴訟是律政司的切入點,這場官司,終院的判決影響深遠。目前約有29萬名外傭在港工作,若外傭勝訴,估計初步以十萬計外傭有資格申請居留權,若外傭政策不變,則日後來港工作的外傭,只要他們有意願,早晚也會成為香港永久居民,本港不可能承擔。因此,律政司建議終院請人大釋法,從行政機關的角度是負責任做法;然而,由於有莊豐源案的背景,即使「繞道」一併解決雙非嬰居留權,客觀效果卻是終院自我否定莊豐源案的判決,對終院的權威構成衝擊。

司法獨立是本港穩定繁榮的基石,釋法雖然是基本法的憲制規定,但是自治範圍事務(例如居留權),終院的判決被人大釋法否定,或是要按人大釋法決定判案,無論從任何角度看都影響司法獨立。(剛果共和國被美國對冲基金追債案,因為涉及外交,香港要跟隨國家實施絕對豁免權,故終院請人大釋法,並無爭議。)

外傭居留權是需要處理的問題,昨日,律政司長袁國強交代情况時,表示就外傭案研究過多個方案,包括向本港和英國的資深大律師諮詢意見,才建議終院尋求人大釋法。現在擺在終院面前的抉擇,是接受抑或不接受律政司的建議,若不接受建議,則可以保住司法獨立的聲譽,但是外傭案的判決,就會成為本港的巨大懸念。

可否為人大釋法設限 消除中門大開的疑慮
除了接受和否決請人大釋法,還有沒有第三條路可走?例如為人大的釋法設限,消除學者張達明提出的疑慮(如果今次律政司藉籌委會報告變相改寫居留權定義的計劃成功,便等於開了先例,人大常委會可隨意按內地法律原則去解釋《基本法》第 3章中各項保障港人權利和自由的條文),務求兩害相衡取其輕,為香港找出一個能解決居港權難題而付出最小代價的方案。總之,律政司的建議和外傭案的處理,性質和內涵都踰乎司法獨立,涉及政治和現實考量,錯綜複雜,考驗着馬道立和一衆終院法官的智慧。

袁國強說釋法與否,由終院決定,有關建議並非向終院施壓云云,但是客觀效果是「球在終院一邊」,看終院怎樣把球踢回來,是否構成壓力,見仁見智。翻查資料,律政司的建議,最早提出來的是基本法委員會港方委員、資深大律師莫樹聯,他今年1月間,在雙非嬰問題鬧得沸沸揚揚之時,在香港電台節目《香港家書》中,提出與「律政司建議」相同的意見。兩者是否有關連,無從查究,不過,近期梁愛詩對司法和法治的言論,一些基本法委員會港方委員對法官全部由中國公民擔任、基本法委員會「升格」為類似英國樞密院等說法,使人感到司法和法治有山雨欲來風滿樓之勢。

剛退休的終院常任法官包致金多次表達司法界面臨「暴風雨」的憂慮,他就此沒有深入解釋。港人對人大釋法疑慮極大,因為釋法影響司法獨立;今次「律政司建議」,會否就是包致金所說的「暴風雨」啟端,無人可以給予答案,但是,單就今次「律政司建議」,本港法治、司法處於多事之秋,大概可以肯定了。明報說:律政司的建議考驗馬道立的智慧!


我則認為這不止是考智慧,而是看 馬道立 的法治精神有幾多,和他是否將自己的前途,押注在維護香港的司法獨立,還是考量自己對北京的忠誠!


我對於梁政府這款偷換概念的辦事方式,已經見怪不怪了,香港的一國兩制,三權分立,已經到達 習近平 所倡導的 三權合作,臨界點!


今次 梁國雄長毛 沒得拉布 no filibuster anymore,交易費用就是香港的司法獨立,三權分立的核心價值,又少了一截!
伸延閱覽:
Coase theorem 維基百科
科斯定律/定理 百度百科
改組讓路先審議民生議題 新浪新聞網
政府下午修訂金額長津重新審議 有線新聞
財委會通過就長者生津開設職位 有線新聞
議員批政府預謀長津混亂中通過 有線新聞
泛民沒阻突襲 否認助剪布 新浪新聞網
律政司請終院尋釋法 雅虎新聞網
律政司的建議 考驗馬道立的智慧 新浪新聞網
我的舊文:
動量不滅(守恆)定律Wednesday, December 05, 2012

溫爺爺臨別話

溫爺爺臨別話早前被紐時指暗藏二十七億美元私產,約合一百七十億人民幣,or 約二百多億港元。溫家人委託北京兩名律師發表六點聲明,否認溫家寶以權謀私,以及溫家人有秘密資產,並作出澄清,又表示不排除循法律途徑,對《紐時》報道作出追究,云云!


近日 溫爺爺 在訪泰國時會見當地華僑,就自己即將卸任,借屈原《離騷》發言:


【明報專訊】溫家寶說:「這是我最後一次在華人居住比較集中的地區,會見這麽多的同胞,我想對大家說,還有幾個月我就要退休了,歸隱林泉。我總覺得似乎還有很多事情還沒有做完,還有很多事情還沒有辦好。」

他表示:「我心裏常常默念屈原在《離騷》裏句子:亦余心之所善兮,雖九死猶未悔。 就是說,為了追求真理,即使我死九次,也不後悔。為了自己的清白,即使死,也要死得誠實正直。」
《離騷》 屈原
帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。
攝提貞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。
皇覽揆余初度兮,肇錫余以嘉名。
名余曰正則兮,字余曰靈均。
紛吾既有此內美兮,又重之以脩能。
扈江離與辟芷兮,紐秋蘭以為佩。
汩余若將不及兮,恐年歲之不吾與。
朝搴阰之木蘭兮,夕攬洲之宿莽。
日月忽其不淹兮,春與秋其代序。
惟草木之零落兮,恐美人之遲暮。

不撫壯而棄穢兮,何不改乎此度?
乘騏驥以馳騁兮,來吾道夫先路。
昔三后之純粹兮,固衆芳之所在。
雜申椒與菌桂兮,豈維紐夫蕙茝?
彼堯舜之耿介兮,既遵道而得路。
何桀紂之昌披兮,夫唯捷徑以窘步。
惟黨人之偷樂兮,路幽昧以險隘。
豈余身之憚殃兮,恐皇輿之敗績。
忽奔走以先後兮,及前王之踵武。
荃不察余之忠情兮,反信讒而齌怒。

余固知謇謇之為患兮,忍而不能舍也。
指九天以為正兮,夫唯靈脩之故也。
曰黃昏以為期兮,羌中道而改路。
初既與余成言兮,後悔遁而有他。
余既不難離別兮,傷靈脩之數化。
余既滋蘭之九畹兮,又樹蕙之百畝。
畦留夷與揭車兮,雜杜衡與芳芷。
冀枝葉之峻茂兮,願竢時乎吾將刈。
雖萎絕其亦何傷兮,哀衆芳之蕪穢。
衆皆競進以貪婪兮,憑不猒乎求索。

羌內恕己以量人兮,各興心而嫉妒。
忽馳騖以追逐兮,非余心之所急。
老冉冉其將至兮,恐脩名之不立。
朝飲木蘭之墜露兮,夕餐秋菊之落英。
苟余情其信姱以練要兮,長顑頷亦何傷?
攬木根以結茝兮,貫薜荔之落蕊。
矯菌桂以紉蕙兮,索胡繩之纚纚。
謇吾法夫前脩兮,非時俗之所服。
雖不周於今之人兮,願依彭咸之遺則。
長太息以掩涕兮,哀民生之多艱。

余雖好脩姱以鞿羈兮,謇朝誶而夕替。
既替余以蕙纕兮,又申之㠯攬茝。
亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔。
怨靈脩之浩蕩兮,終不察夫民心。
衆女嫉余之蛾眉兮,謠諑謂余以善淫。
固時俗之工巧兮,偭規矩而改錯。
背繩墨以追曲兮,競周容以為度。
忳鬱邑余侘傺兮,吾獨窮困乎此時也。
寧溘死以流亡兮,余不忍為此態也。
鷙烏之不羣兮,自前世而固然。

何方圜之能周兮,夫孰異道而相安。
屈心而抑志兮,忍尤而攘詬。
伏清白以死直兮,固前聖之所厚。
悔相道之不察兮,延佇乎吾將反。
回朕車以復路兮,及行迷之未遠。
步余馬於蘭臯兮,馳椒丘且焉止息。
進不入以離尤兮,退將復脩吾初服。
製芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳。
不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。
高余冠之岌岌兮,長余佩之陸離。

芳與澤其雜糅兮,唯昭質其猶未虧。
忽反顧以遊目兮,將往觀乎四荒。
佩繽紛其繁飾兮,芳菲菲其彌章。
民生各有所樂兮,余獨好脩以為常。
雖體解吾猶未變兮,豈余心之可懲。
女嬃之嬋媛兮,申申其詈予。
曰鯀婞直以亡身兮,終然殀乎羽之野。
汝何博謇而好脩兮,紛獨有此姱節。
薋菉葹以盈室兮,判獨離而不服。
衆不可戶說兮,孰云察余之中情。

世並舉而好朋兮,夫何煢獨而不予聽。
依前聖以節中兮,喟憑心而歷玆。
濟沅湘以南征兮,就重華而敶詞:
啟《九辯》與《九歌》兮,夏康娛以自縱。
不顧難以圖後兮,五子用失乎家巷。
羿淫遊以佚畋兮,又好射夫封狐。
固亂流其鮮終兮,浞又貪夫厥家。
澆身被服強圉兮,縱欲而不忍。
日康娛而自忘兮,厥首用夫顛隕。
夏桀之常違兮,乃遂焉而逢殃。

后辛之菹醢兮,殷宗用而不長。
湯禹儼而祗敬兮,周論道而莫差。
舉賢而授能兮,循繩墨而不頗。
皇天無私阿兮,覽民德焉錯輔。
夫維聖哲以茂行兮,苟得用此下土。
瞻前而顧後兮,相觀民之計極。
夫孰非義而可用兮,孰非善而可服。
阽余身而危死兮,覽余初其猶未悔。
不量鑿而正枘兮,固前脩以菹醢。
曾歔欷余鬱邑兮,哀朕時之不當。

攬茹蕙以掩涕兮,霑余襟之浪浪。
跪敷衽以陳辭兮,耿吾既得此中正;
駟玉虬以乘鷖兮,溘埃風余上征。
朝發軔於蒼梧兮,夕余至乎縣圃;
欲少留此靈瑣兮,日忽忽其將暮。
吾令義和弭節兮,望崦嵫而勿迫。
路曼曼其脩遠兮,吾將上下而求索。
飲余馬於咸池兮,總余轡乎扶桑。
折若木以拂日兮,聊逍遙以相羊。
前望舒使先驅兮,後飛廉使奔屬。

鸞皇為余先戒兮,雷師告余以未具。
吾令鳳鳥飛騰兮,繼之以日夜。
飄風屯其相離兮,帥雲霓而來御。
紛緫緫其離合兮,斑陸離其上下。
吾令帝閽開關兮,倚閶闔而望予。
時曖曖其將罷兮,結幽蘭而延佇。
世溷濁而不分兮,好蔽美而嫉妒。
朝吾將濟於白水兮,登閬風而緤馬。
忽反顧以流涕兮,哀高丘之無女。
溘吾遊此春宮兮,折瓊枝以繼佩。

及榮華之未落兮,相下女之可詒。
吾令豐隆椉雲兮,求宓妃之所在。
解佩纕以結言兮,吾令蹇脩以為理。
紛緫緫其離合兮,忽緯繣其難遷。
夕歸次於窮石兮,朝濯髮乎洧盤。
保厥美以驕傲兮,日康娛以淫遊。
雖信美而無禮兮,來違棄而改求。
覽相觀於四極兮,周流乎天余乃下。
望瑤臺之偃蹇兮,見有娀之佚女。
吾令鴆為媒兮,鴆告余以不好。

雄鳩之鳴逝兮,余猶惡其佻巧。
心猶豫而狐疑兮,欲自適而不可。
鳳皇既受詒兮,恐高辛之先我。
欲遠集而無所止兮,聊浮遊以逍遙。
及少康之未家兮,留有虞之二姚。
理弱而媒拙兮,恐導言之不固。
世溷濁而嫉賢兮,好蔽美而稱惡。
閨中既以邃遠兮,哲王又不寤。
懷朕情而不發兮,余焉能忍與此終古。
索藑茅以筳篿兮,命靈氛為余占之。

曰:兩美其必合兮,孰信脩而慕之?
思九州之博大兮,豈唯是其有女?
曰:勉遠逝而無狐疑兮,孰求美而釋女?
何所獨無芳草兮,爾何懷乎故宇?
世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善惡。
民好惡其不同兮,惟此黨人其獨異。
戶服艾以盈要兮,謂幽蘭其不可佩。
覽察草木其猶未得兮,豈珵美之能當?
蘇糞壤㠯充幃兮,謂申椒其不芳。
欲從靈氛之吉占兮,心猶豫而狐疑。

巫咸將夕降兮,懷椒糈而要之。
百神翳其備降兮,九疑繽其並迎。
皇剡剡其揚靈兮,告余以吉故。
日勉陞降以上下兮,求榘矱之所同。
湯禹嚴而求合兮,摯咎繇而能調。
苟中情其好脩兮,何必用夫行媒。
說操築於傳巖兮,武丁用而不疑。
呂望之鼓刀兮,遭周文而得舉。
甯戚之謳歌兮,齊桓聞以該輔。
及年歲之未宴兮,時亦猶其未央。

恐鵜鴃之先鳴兮,使百草為之不芳。
何瓊佩之偃蹇兮,衆薆然而蔽之。
惟此黨人之不諒兮,恐嫉妒而折之。
時繽紛其變易兮,又何可以淹留。
蘭芷變而不芳兮,荃蕙化而為茅。
何昔日之芳草兮,今直為此蕭艾也。
豈其有他故兮,莫好脩之害也。
余以蘭為何恃兮,羌無實而容長。
委厥美以從俗兮,苟得列乎衆芳。
椒專佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩幃。

既干進而務入兮,又何芳之能祗。
固時俗之流從兮,又孰能無變化。
覽椒蘭其若玆兮,又況揭車與江離。
惟玆佩之可貴兮,委厥美而歷玆。
芳菲菲而難虧兮,芬至今猶未沫。
和調度以自娛兮,聊浮游而求女。
及余飾之方壯兮,周流觀乎上下。
靈氛既告余以吉占兮,歷吉日乎吾將行。
折瓊枝以為羞兮,精瓊爢以為粻。
為余駕飛龍兮,雜瑤象以為車。

何離心之可同兮,吾將遠逝以自疏。
邅吾道夫崑崙兮,路脩遠以周流。
揚雲霓之晻藹兮,鳴玉鸞之啾啾。
朝發軔於天津兮,夕余至乎西極。
鳳皇翼其承旂兮,高翱翔之翼翼。
忽吾行此流沙兮,遵赤水而容與。
麾蛟龍使梁津兮,詔西皇使涉予。
路脩遠以多艱兮,騰衆車使徑待。
路不周以左轉兮,指西海以為期。
屯余車其千乘兮,齊玉軑而並馳。

駕八龍之婉婉兮,載雲旗之委蛇。
抑志而弭節兮,神高馳之邈邈。
奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮樂。
陟陞皇之赫戲兮,忽臨睨夫舊鄉。
僕夫悲余馬懷兮,蜷局顧而不行。
亂曰:已矣哉, 國無人莫我知兮,
又何懷乎故都? 既莫足與為美政兮,
吾將從彭咸之所居。長長數百言的《離騷》,照例按當時的文體,起勢”兮兮“聲不斷,我沒有去數究竟有幾多個”兮“字。


【維基百科】《離騷》是楚國詩人屈原的收錄於《楚辭》中的著名作品,其準確寫作年份迄無定論。全詩共 373句,2490字,前半部敍述作者的身世、修養和抱負,追憶輔佐楚懷王時種種遭遇,藉此表明不同流合污,中段總結歷上各國興衰旳經驗,認為政治應舉賢授能,最後訴說自己壯志未酬,求卜問卦以擇去路,最後以死明志。


溫爺爺引用:「亦余心之所善兮,雖九死猶未悔。」即謂準備死九次。

還記得

江澤民 曾表態:「一定鞠躬盡瘁死而後已!」

朱鎔基 有《棺材論》:「準備了一百口棺材,九十九口準是備送給貪官的,剩下的一口是給自己準備的。」


原來在中國當官,除了要懂得貪之外,還要表態準備死!


後記:

中學時的中國語文,有讀過 屈原 的《九歌》中的《山鬼》,其實《九歌》分成十一篇,分別是:《東皇太一》、《雲中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《東君》、《河伯》、《山鬼》、《國殤》和《禮魂》。但就沒有讀過《離騷》,聽聞是讀中國文學才列入課程。有機會再介紹《九歌》,但《離騷》最尾尾有數句:


駕八龍之婉婉兮,載雲旗之委蛇。
抑志而弭節兮,神高馳之邈邈。
奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮樂。
陟陞皇之赫戲兮,忽臨睨夫舊鄉。
僕夫悲余馬懷兮,蜷局顧而不行。
亂曰:已矣哉, 國無人莫我知兮,
又何懷乎故都? 既莫足與為美政兮,
吾將從彭咸之所居。

伸延閱覽:
溫家寶借離騷道離任心情 新浪新聞網
楚辭離騷 維基百科
《紐約時報》:如何獲取溫家寶財產信息? BBC 中文我的舊文:
溫爺爺的信
古今雋語


Sunday, December 02, 2012

旅程NK歸途

旅程NK歸途


在我不久前的舊文:閑遊東京(3)羊羹 ようかん,提過我特別專程到 世田谷區千歲烏山 拜訪的一位先輩,前天他來一封電郵,告知他的百歲母親,在鄉下突然去世,要趕回去奔喪!

我上次跟先輩回鄉時,也曾見過這一位百歲人瑞,當年她都已經九十多歲了,雖然耳聾但聲如洪鐘,胃口也很好,並吃過了我送上的食物。


與他的兒子我的先輩,就在老家中切了多款羊羹,與全體家人坐在榻榻米上,圍成一圈一起吃羊羹又喝茶,還是歷歷在目。

她的突然去世,真有點意想不到,因為上次去探先輩,都說她狀況頗佳!但是不竟得享壽上百歲,也可算是“笑喪”,希望這位先輩和他的家人節哀順變,早日恢復過來!


再次祝福這位老人家:安息! Rest in Peace!

我的舊文:
閑遊東京(3)
羊羹 ようかん
Saturday, December 01, 2012

開誠佈公:僭建處理咗 個僭建就唔存在

開誠佈公:僭建處理咗 個僭建就唔存在前幾天我以特區政府的主要官員,由特首開始以下爛闘爛,用不看為淨的阿Q精神決定不看。可惜縱然我不去看,這個爛政府糜爛得很,並傳出臭味漂浮四方,飄到來我處,想掩鼻都掩不來,臭氣襲人來 。。。。


梁振英式的開誠佈公等如:「僭建處理咗,個僭建就唔存在!」,咁叫做 開誠佈公,真的和普世所理解有很大的落差,故此有一批人仍然窮追不捨,瘡疤愈揭愈大! 再被報章揭發 梁振英 赤柱舊大宅,曾僭建了一道密封走廊,事後屋宇署證實此為僭建物,勒令清拆僭建物,並完成修復工程。至於傳聞中的 2000方呎密室,用作兒童遊樂場,尚未證實存在。


查《開誠佈公》,語出自:三國志﹒蜀書﹒諸葛亮傳評:

「諸葛亮之為相國也,撫百姓,示儀軌,

約官職,從權制,開誠心,布公道。」若 梁振英 自比 諸葛孔明,東施效顰益增奇醜矣!


近年少了引用 蔡教授 的文章,不過今次 蔡Sir 的嬉笑怒罵,可聊作各位看官網友的談趣。


【明報專訊】大家過往或許都見識過如此一幕:一些江湖術士,在一些愚夫愚婦跟前,口中反覆呢喃一些符咒,便讓一眾如着魔一樣,信以為真,馴如羔羊。

這樣荒誕的一幕,竟然今天也在香港上映,所不同的是,原本下三流的江湖術士,今天卻換成了是高踞廟堂之上的特首,而在口中不斷反覆呢喃的,則由「嘛呢嘛呢空」之類的符咒,變成了「開誠布公」,堂而皇之的四隻字,而那些「梁粉」,也紛紛聞之起舞,在旁忙不迭的附和。關鍵是,大家會否又像那些愚夫愚婦一樣,信以為真,甘之如飴﹖

梁振英真的「開誠布公」?

在僭建事件中,梁振英三番四次強調自己「開誠布公」,那麼,實情又是如何呢?

實情是,當日最早被揭發屬僭建的玻璃花棚,梁當日透過候任特首辦,指是上手業主留下,但後來被《明報》的高空照所否定,被質疑公然講大話,終於,梁在上周五所發表的14頁聲明中,辯稱這是因為「記錯」。

常人如你我,前言不對後語,會被人不留情面的指摘是講大話,但特首,前言不對後語,則可以辯稱是「記錯」,還有身旁哼哈二僕不斷催眠別人,催眠自己的說,這不牽涉誠信問題。原來,「官」字真的是兩個口。

以後當大家被踢爆講大話時,也可「死雞撐飯蓋」的說,既然堂堂特首都可以「記錯」,我當然也可以「記錯」。

但更讓人不齒的是,原來他早已發現其 4號大宅內有一個面積 200平方呎的僭建地庫房間,並於去年 11月私自以磚牆圍封了事。問題是,6月 25日,《蘋果日報》曾正式向特首辦查問 4號大宅是否另有僭建房間,當時的候任特首辦於晚上 10時回覆,否認有此僭建。

之後《成報》跟進,候任特首辦再次「直指該空間並不存在」。由於封牆工作才進行了約 7個月,因此他不可能以記錯作為藉口,當被記者窮追不捨,又發現群情洶湧時,周一晚,梁振英唯有硬着頭皮辯稱:「僭建處理咗,個僭建就唔存在。」

原來,別人問你有否僭建,你可以理歪氣壯的否認,因為「僭建處理咗,個僭建就唔存在」,那麼:

•太太問你有否婚外情?你可以說沒有~~因為你昨晚已經把小三撇了;

•老師問你有否考試出貓?你可以說沒有~~因為你剛把貓紙撕毁了;

•警察問你有否偷東西?你可以說沒有~~因為眼見勢色不對,你已把本來拿走了的東西放回原處;

•別人問你有沒有偷食?你可以說沒有~~因為已經抹了嘴……

各位,原來這就是梁振英的所謂「開誠布公」。

現實原來真的可以如此大話西遊

都是林天悟君有先見之明,在梁振英還未道出「僭建處理咗,個僭建就唔存在」這樣的詭辯之前,林便於周一在《信報》撰寫〈香港有個大話特首〉一文,當中便打趣的說:

「《蘋果》的提問可能沒有註明四號大宅『古往今來』是否有僭建工人房,那麼梁振英大可以視為只問『現在』,他當時否認有僭建,事後大概可以這樣解釋:『我以為記者是問當時四號大宅有否僭建房間,由於那個房間去年已封住;換言之,記者查詢時的確實已經不存在,我只係基於最新的事實回答,並無刻意隱瞞。』」

結果,類似大話西遊的遊戲文字,竟然不幸言中,原來,真的會出現於現實政治之中,還要是出自堂堂特首之口。

梁振英真的「與政府部門全面合作」?

在僭建事件中,梁振英也三番四次強調自己「與政府部門全面合作」,那麼,實情又是如何呢?

實情是,周二屋宇署卻發表聲明,指出原來早於 6月 26日,他們的工作人員已發現梁宅士多房後的一幅外牆與批准圖則所顯示的不同,並四度發信要求解釋,但卻未獲回覆。

原來,這就是梁振英的所謂「與政府部門全面合作」。

梁振英就是如此無賴,但一日沒有普選,一日港人也只能徒呼奈何。

「開誠布公」成了催眠公眾符咒

這裏的最大教訓是,縱使有些人用一貫看似很誠懇的表情、誠懇的眼神、誠懇的語氣說話,我們不能因為聽到一些人不斷說自己「開誠布公」,便相信他真的是在開誠布公;說「與政府部門全面合作」,便相信他真的會與政府部門全面合作。這些人的戲法,便是把這些看似政治正確的說話,不斷在口中反覆呢喃,就像在念符咒一樣,企圖把別人催眠,也把自己催眠。

再者,若然真的開誠布公,是不會單方面定下規則,說往後有關僭建的提問,都只會以書面回答。這種方式有利於梁振英,機關算盡,左度右度,想出最滴水不漏的口供,用自己的語言,去道出自己只想說出的 part of the truth,到被記者步步進逼時,又可以推搪說「我的聲明已經寫得很清楚,我再沒有任何補充」。

賊喊捉賊 竊取大位

周二,羅范椒芬說大家別把問題看得太嚴重,不要把問題無限擴張,說成是誠信問題。不錯,僭建,本來不是一件什麼大不了的事,但問題是出於梁振英在處理僭建風波中,一而再,再而三,嘗試以語言偽術來左閃右避,企圖心存僥倖,蒙混過關。

另外,問題也出於,梁振英在 3月的特首選舉論壇上,曾以僭建問題攻擊對手唐英年,直指那是涉及誠信缺失,卻原來同時梁也心知肚明自己也有僭建問題,卻眼睜睜賊喊捉賊,竊取大位。這些才是最讓人感到不齒的。

經過今次之後,我們終於看清梁振英原來是這樣的一個人,大家更要倍加警惕,因為,當梁振英口口聲聲說沒有「四大政治任務」(即實施國民教育、《基本法》23條立法、整頓港台、處理 2017年普選特首及之後的政制發展)時,大家聽了也不能鬆懈,信以為真,因為若然有一天他又再反口覆舌(就如以前說過「N屆唔選特首」一樣),他又可能再振振有詞的解釋:

•的確是沒有「四大」政治任務,因為有的只是「五大」、「六大」、「N大」。。。。。政治任務而已;又或者,

•的確是沒有四大政治「任務」,因為有的只是四大政治「義務」而已。

梁振英「開誠布公」vs.亞視「香港良心」

梁振英的那句「開誠布公」,以及亞視的那句「香港良心」,已經成了我們這個歪理乖張、指鹿為馬的年代,兩個最佳的時代印記。

蔡子強梁振英 不停地說:「我開誠佈公 我開誠佈公 我開誠佈公
我開誠佈公 。我開誠佈公 。。。。。。。 Nth times!」


說一萬遍,說十萬遍,或更多遍,是否就可以成為符咒一樣,鍩入人民的腦袋,他哥兒真的有 開誠心 布公道 嗎?還是只得他自己相信 or
一眾”梁粉“在自我催眠中!


平時 嗜悲 會長篇大論,蒐集很多資料,長氣兼噚氣,但是我真的冇氣喇!今屆的特區政府:不僅最爛,只有更爛!更因為真的糜爛得臭氣薰天,臭氣襲人來,我唯有閉氣吖,因此冇氣再寫下去 。。。。。喇!後記:
練乙錚 2013年 1月 29日在《信報》:

「誠信問題已非要害 梁氏涉黑實可雙規」

梁振英 就 練乙錚 文章,發律師信指評論失實,促《信報》道歉。

重磅反水「梁粉」劉夢熊上周在《陽光時務週刊》的一個訪問裏投了一顆重磅深水炸彈,震撼之餘,不少不可告人的東西,瞬即浮出水面,呈現在大家眼前。

即時引 導公眾視線的,是劉說的「交人」問題,即梁及其軍師張震遠交不出當日梁稱受他委託替他驗屋查僭的專業人士名單,因為那些驗樓專家其實都是子虛烏有。劉認為 這是點到梁身上誠信問題的死穴。

不過,孤證不立,未有更多有關事實暴露之前,大家不妨存疑。況且,經過大半年來的各種公開表演,梁在僭建事上欠缺誠信,早已是不爭之實,捅出「交人」問題,港人的邊際收益,頂多是知道貴為行會成員的張震遠乃是協助梁欺騙市民、欺騙中央的共犯而已。

突把董建華擺上枱
然而,劉在該次訪問中和盤托出的,至少還有比「交人」這點或其他枝節問題重要得多的另外兩組信息。這些信息與劉的主要立論並無必然關係,劉這個「準污點證 人」在此二環節作假的動機不強;而且,信息涉及的兩位大人物,至今並無公開否認事件具體內容,因而比較可信。

兩組信息,其一暴露了紅色背景梁氏政權的不斷 黑道化。去年,梁營在劉夢熊牽頭、有前高官「梁粉」參與的「上海仔飯局事件」之後,迅速在形象上與黑勢力切割,相當成功;不料,前不久的挺梁反示威中,出 現黑道派錢計人頭的醜劇,傳媒報道人贓俱獲,梁政權的切割努力,就不顯得那麼有效。

這次劉提供的有關信息,更令梁與黑道之間的盟友關係無法掩藏。其二,則是因為劉把董建華擺上枱面,致令唐梁之爭背後金權板塊的政治輪廓,忽然變得清晰。下面先談後者。

梁營後面的政治勢力,到底是團派、江派,還是什麼派?這個問題一直以來說不清,連本地左派也摸不着頭腦,以至到了「選舉」很後期,還不知道怎樣押寶。

當初,港人以為特首大位乃「儲君」唐氏囊中物,不期殺出一個程咬金,出現唐梁對峙局面,而雙方背後各有其金主,盡皆擺明陣勢,並不遮遮掩掩,港人於是漸次 明白,這是要保住一哥地位的一線財團與欲取而代之的二線財團之間的一場你死我活攻防戰,而絕非北京為了準備若干年後搞普選而設的一次彩排(後一觀點已成政 治笑話)。

不過,在香港特定的政治環境底下,特首由誰當,一定深刻牽涉京港之間的「大政治」。在這些本地金主旁邊,還糾合了極具份量的京官及其黨內關係 網,再加上這些京官的經商家族成員把持的大大小小紅色財團,組成一個一個的政商三結合;這次特首「選舉」,其實就是最大的兩個這種由本地金、內地金、京官 權三者構成的金權板塊之間的政治鬥爭。

由於北京政治素來不透明,金權板塊的「權」那一面如何與黨內最高層的派系掛鈎,港人無從確切知道,只能根據當時的一 些已知事實大略推測:唐家與上海幫首領江澤民關係密切,因此唐後面是江派勢力;梁營聲聲「求變」,撐腰的可能是有改革傾向的團派居多。現在看來,這個當時 很普遍的二分法錯得很厲害。關鍵是劉夢熊在訪問中提到董建華。

江握手後有江點頭
過去,董氏給人的印象是個好好先生、老好人,中國好、香港好,除了民主派,其他什麼都是好,並無明顯派性;唐、梁二人,當時都是他的重臣,董氏對待二人, 理應無分軒輊。然而,劉在上述訪問竟無意中透露了董氏的強烈派性。

董支持梁,政界早有所聞,但劉提供的信息顯示,董這次不是簡單的表表態支持,而是全情投 入、死命支持。他對劉說:「夢熊,你支持梁振英,做得很好!有你幫振英,我就放心了!」董不支持老同鄉唐氏,顯然不是因為唐搞僭建暴露了。

此說的證據是: 後來梁被發現也曾多次偷偷搞僭建,董卻顧不了以前曾經公開要求主要官員注意品德必須「whiter than white」,關鍵時刻奮不顧身站出來替梁脫困,着港人勿拘小節、向前看。董氏此舉降格敗德不是重點,重點是證明了梁營背後也是江派;繼江握手之後還有這 個江點頭。

董氏下台之後,本應小心謹慎,脫離所有政治派別,專心一意為國家做外交方面的實事,以彌補一己過失;但這次再以江派身份積極干政挺梁,被劉無意中暴露了,也許會觸怒胡、溫、習,再惹麻煩,實屬不智。

唐、梁惡鬥而同屬江派,此點並不稀奇;歷代帝皇膝下有幾個兒子不和、各擁重臣黨羽互相傾軋的例子多的是;就算是毛時代,他下面派系也廝殺不斷,何況江氏? 江上台之後,改了黨章,大批黨員成為資本家,他眾多的手下、親屬,挾着黨國權力、資源和關係到香港覓食,泊哪個碼頭媚哪個金主,他無謂管,也管不着。

既然梁後面是江派而非團派,那麼他的政治前途在習近平上台之後就充滿變數。大家知道,董是江欽點上台卻給胡錦濤即團派打下來的;胡、溫對梁這位江點頭,大 概也沒很大好感,故梁得勝後首度上京面聖那次,胡、溫對他的態度半慍不火。若習上台而在江派與團派之間和稀泥,梁也許不難保住特首之位,做到2017。

但顯然年來的情況並不這樣發展;薄熙來事件之後,江派與團派惡鬥,習很快站到團派一邊。團派多次高調提反腐,江派掌控的《環球時報》卻推出「適度腐敗 論」,主張政府教導民眾養成接受「適度腐敗」的心態,以確保管治穩定;但習一上台,甚至不等今年3月兩會召開,就把反腐工作提升到首要地位,聲稱「老 虎」、「蒼蠅」一起打,也順帶打了《環時》一巴掌。

留意國內政治動態的人,還可以舉出多個類似的事例,說明江、習互鬥,刀光劍影;最近的一起,無疑是轟動 國內外的「《南周》事件」。《南周》元旦獻詞支持習提出的 「把憲法落到實處」 的口號,卻被江派中宣部官員粗暴抽起;雙方最後打個平手,江派在輿論方面卻輸一大截。

在香港,力推梁氏上台的中聯辦兩個領導,於去年底忽然倒台,一個下放 廣西,一個官貶澳門。兒皇帝頓失牯持,形勢如何,他自己知道。下一回梁到中聯辦,要叩見的,是一個比他年輕一大截的小伙子,真是情何以堪。

然而,更令梁氏不安的,無疑是替劉夢熊爆料的媒體《陽光時務》,據說與《南周》同一淵源,都有胡、溫、習的背景;大家若拿《陽光時務》訪問劉夢熊的原文看 看,便可知道,堂堂一個香港特區行政長官候選人,得到「江氏紅」中聯辦的點頭去馬之後,是怎樣「斥之乞來」、「呼之不去」,怎樣誠惶誠恐,怎樣卑躬屈膝打 哈哈擺和頭酒,最後得到黑道百分百支持,神一樣替他撐住了比唐氏高的「民意」,讓當時的中聯辦領導得以「名正言順」抬他上位。是屆香港特區行政長官,可說 是紅色父系與黑色母系結合的產物。

香港社會黑道化?
不過,北京當時的最高領導(胡、溫)不一定知道梁靠之上台的「民意」,背後原來還有這麼一筆。劉夢熊指梁氏犯欺君之罪,主要恐怕不是他說的「三個專業驗樓 人士都是子虛烏有」那一條;的確,僭建對北京而言,正如劉說,「小菜一碟」而已。

真正嚴重的欺君罪,乃梁氏暗地裏炮製了一個帶有廣泛欺騙性的「黑底民意」 ——技巧高得連本地一份高格調的知識分子報的高層,也給糊弄得暈頭轉向;而這個「黑底民意」,可能在北京作最後決策之時,起了作用。這是大得多的欺君罪。

香港有了這樣的一個怪胎特首,人們心中肯定產生很多疑問:特區政權往後的性質是什麼?今後五年,黑道將如何透過特首的回禮,悄悄影響香港政治、社會、經 濟?港人忍受得了?稍有良知的本地左派接受得了?(工聯會就有點受不了,認為「幾醜陋」;民建聯急急打圓場,看來還吞得下。

一眾政府內外的「梁粉」新愛國 則若無其事。本應最懂得「君子不立危牆之下」這條德訓的前高官如羅范、葉劉,第一時間替梁氏擋駕;精英中的精英猶利令智昏如此,可問是什麼世道人心了?) 國際上,中國出了一個關鍵時刻靠黑道資源上台的特區首長,別的國家如何看待?梁氏外訪的時候,與別的國家、地區首長同席之際,別人會有些什麼眼光?(新加 坡和英國已經在鄙夷;台灣的民進黨肯定是笑死了。)

不過,笑罵由人,政治上最關鍵的是,新上台、據說要推一番清廉新氣象的習近平,如何看待這潭江派遺留下 來新鮮熱辣上海屎蘇州屎?受得了受不了?他若受得了,本國人民、港人會怎樣看他「海涵」一個染黑特首?外國政要又會怎樣看他的魄力、取向?回想解放前的國 民黨,由最高領導蔣介石起,都黑道化了,怎麼現在梁振英也同樣黑道化?香港在共產黨員領導下回歸到萬惡的舊中國去了?

兩組信息,兩個結論:其一說明梁營是江系裏頭的一個派別(而且只是一個少數派別,得不到香港的一線資本家支持,小圈子裏頭的千二票,靠了中聯辦擔當「黨 鞭」,還不過佔了689)。

其二揭露梁氏取得政權,一半靠黑道,未來的香港社會各方面必定因而逐步染黑。跟隨梁氏進入本屆政府的人,要知道自己在吃的是什 麼飯,吐出來看看是什麼個顏色,就會明白(頗令筆者難過的是,這些人當中,不少是筆者以前的朋友、好友、學生。)。

由大陸什麼派的人管治香港,對港人而言,分別也許不大;國內外很多人都認為江派是中國當今李鵬那派之外的另一最大貪腐派別,但說到底,大家還不知道習與江 在本質上有何區別。光說話不算數,還要看得見他怎樣行事。

另外一方面,香港黑道化,則香港有難了。當然,有可能劉夢熊也在此事上說謊;故首先應該在事實上 嚴格求證。允許立法會以各種有效機制向三個涉黑助選當事人套取材料是一個辦法,但其實效勢將因為保皇派的阻撓而大打折扣。

此外,因為當事人都是政協要人, 不排除還是黨員,組織上因而都直接受共產黨領導;由中共中央循黨系統對這幾個以梁為首的涉黑當事人在大陸某處進行「雙規」,也許是一個更有效的清查途徑。 但那要假定習近平是一個有所作為的人。
2月 8日《信報》發聲明:

敬啟者︰

自本報於1月29日刊出練乙錚先生文章「誠信問題已非要害 梁氏涉黑實可雙規」(練文)之後,外界提出了不同意見,我們特別為此重申練文中的幾個主要論點︰

一、練文所指「梁氏涉黑」是基於劉夢熊一方所言的假設性陳述及分析,並非指梁已經涉及黑道。

練文兩次提醒讀者,劉夢熊提供的資料不一定或未必完全正確。其中第二段︰「孤證不立,未有更多有關事實暴露之前,大家不妨存疑。」

另外練文中最後一段︰「當然,有可能劉夢熊也在此事上說謊;故首先應該在事實上嚴格求證。」

練文已再三提醒讀者,劉夢熊接受《陽光時務週刊》第40期訪問時提供的信息未必可靠。

二、練文還特別提出,有關涉黑是疑點,還需嚴格求證,包括由立法會負責向包括梁振英在內的有關人士套取材料。

三、中國大陸的法律,接受無罪推斷,官員接受雙規,表示有一定嫌疑,但不表示一定有罪,練文所指的是「如果涉黑,實可雙規」,是有前提假設的陳述,並不是說「梁已涉黑 應予雙規」。

練文提出討論的議題涉及公眾利益,而在論點鋪陳之間,已經慎重而清楚表明相關論據應該再經不同方式求證,不應輕率達成任何結論,這是我們希望鄭重說明及解釋的。

本報管理層、編輯部及文章作者並無指稱梁先生已經涉黑,若因文章而引起讀者對梁先生產生不公的結論或引來不便,我們謹此致歉。

信報編輯部
值得注意是閱讀後,覺得《信報》只是向讀者引起他們的不便道歉,而非向 梁振英 道歉。
伸延閱覽:
梁振英僭建醜聞停不了 赤柱大屋疑建二千呎密室 AM730
梁振英的符咒:開誠布公 開誠布公 ..... 雅虎新聞網我的舊文:
次佳選擇


Friday, November 30, 2012

A sneak peek of 北美五大聯賽

A sneak peek of 北美五大聯賽特區政府的領導班子爛鬪爛,特首的 皮諾喬 鼻子日日長,司長急急劃界說無干預,中策組自貶五毛黨和高登仔片過。聞賤聯公戀會冇吉士,特惠金變津貼照絕不退讓都照收貨 。。。眼不看為淨 。。。。轉去 sneak peek 北美的體育產業。


北美五大聯賽是:NBA,MLB,NFL,NHL,和 MLS (順序:籃球、棒球、美式足球、冰上曲棍球,和 英式足球。而最多香港人留意,就只有 NBA 籃聯,其他的四大聯賽在香港比較冷門。


棒球聯盟 MLB major league baseball

之前不久已經打完 2012年度的 “World Series”,由美聯的 底特律老虎隊 對 國聯的 三藩市巨人隊 ,最後 巨人隊 以直落四場 4-0 橫掃 老虎隊 出局。 San Francisco Giants 在七場四勝制中,以直落四場橫掃 Detroit Tigers,是三年來再次成為 本年度 MLB World Series 總冠軍。


可查看:2012 MLB Playoffs schedules,各隊雋級過程。紐約揚基隊 Yankees,幾年來狂花巨資執靚,都無法一圓再稱霸 World Series 世界系列,奪得職棒的最高榮譽美夢。英式足球聯賽 MLS major league soccer

經過一整季的拼搏,東西岸各有五隊進入 2012年度季後賽,經過各三輪比賽(一輪淘汰賽,兩輪主客制),東岸的第五名 侯斯頓戴拿模 成為代表東岸進入總決賽,而西岸就由第四名的 洛杉磯銀河隊 可以進入總決賽爭標。

LA Galaxy vs Houston Dynamo 兩隊將會在 十二月一日美國東岸時間 4:30PM,在 LA Galaxy 的主場地 The Home Depot Center Carson California 一場過決一死戰。還有 37歲的 碧咸 將會代表銀河隊,希望可以冧莊連續兩屆得到 MLS Cup 總冠軍獎杯。

(週六就進行總決賽,結果 LA Galaxy 3-1 Houston Dynamo,蟬聯總冠軍,得咗喇!)


美式足球聯盟 NFL national football league

年初二月五日 2012年度的“超級碗”冠軍是 New York Giants,而 2012-2013年度的秋季自九月開賽,至今已經比賽了 12週,還有 5週的比賽,就可以產生東西岸,各 6隊可以進入季後賽,共有 12隊球隊再決勝負。

美聯 American conference 有:

AFC East
New England Patriots W8L3T0 帶出

AFC North
Baltimore Ravens W9L2T0 領頭羊

AFC South
Houston Texans W10L1T0 一枝獨秀

AFC West
Denver Broncos W8L3T0 排頭位


AFC Wild Card contenders:Pittsburgh Steelers W6L5T0,Cincinnati Bengals W6L5T0,Indianapolis Colts W7L4T0,Miami Dolphins W5L6T0 都較有機會。


國聯 National conference 有:

NFC East
New York Giants W7L4T0 帶頭

NFC North
Chicago Bears W8L3T0 與 Green Bay Packers W7L4T0 咬得很緊

NFC South
Atlanta Falcons W10L1T0 獨領風騷

NFC West
San Francisco 49ers W8L2T1 領先


NFC Wild Card contenders:Minnesota Vikings W6L5T0,Tampa Bay Buccaneers W6T5L0,Seattle Seahawks W6T5L0 三隊同分,另有Washington Redskins W5L6T0,Dallas Cowboys W5L6T0,New Orleans Saints W5L6T0 也是三隊同分緊隨於後。隨時在後五場反先超前,NFC 形勢較亂。


多等五個星期打完第 17週,各隊完成各 16場比賽後(每隊都有一週輪空 bye week),就可以知道 AFC NFC 各四個區域冠軍屬誰,而兩個外卡 wild card 參賽權又那隊能夠奪得,組成兩個 Conferences 各 4個冠軍加 2張外卡,共十二強的季後賽惡鬪 (Standings)。籃球聯會 NBA national basketball association

2011-12 Playoffs Picture source: NBA.com


2011-12年度的 NBA,因為球員欲求會見的勞資糾紛,2011-2012的賽季較短,到 2011-12年度的 playoffs,最後由 東岸的邁阿密熱火 Miami Heat 4-1 勝西岸的 奧克拉荷馬城雷霆 Oklahoma City thunder,得到總冠軍。


新的一屆 2012-2013 比較矚目消息有:簽了 林書豪 Jeremy Lin 的 Houston Rockets 侯斯頓火箭隊,臨尾尾加簽了 Oklahoma City Thunder 雷霆的 哈丹 or 夏丹 James Harden,組成“哈林配”。可惜只有博得曇花一現,幾場出色比賽之後,其他球隊漸漸適應了“哈林配”,就再無貨交,徘徊在勝負 50%中游!


另外 洛杉磯湖人 LA Lakers,努力加簽了 Dwight Howard 和 Steve Nash,配合本來的 World Peace,Kobe Bryant 和 Pau Gasol 組成五大,經過季初出閘脫腳後,和炒了主教練 Mike Brown 後,換來 Mike D'Antoni 執教,漸入佳境勝率回升。


2012-13年季度正常展開,至今每隊約打了 13-15場比賽,也太早未能預期,最終有東西岸各那八隊共十六強,可以進入明年的季後賽 (Standings)冰上曲棍球聯賽 NHL national hockey league

2011-12年的季後賽,最後由西岸 LA Kings 奪得 Stanley Cup 最高榮譽!東岸的 新澤西魔鬼隊 NJ Devils 未能繼 波士頓棕熊隊 後,把獎杯留在東岸。本來十月十一日開打的 2012-13 賽季,因為球員工會就集體談判權與NHL聯盟及球會資方拉鋸,新的一季將暫定延期至 十二月十五日開打。


【維基百科】The 2012–13 NHL season is the 96th season of operation (scheduled to be the 95th season of play) of the National Hockey League (NHL).

The regular season is scheduled to begin on December 15, 2012 and end on April 13, 2013, with the playoffs to follow between April–June; however, the start of the season is contingent on a new Collective Bargaining Agreement (CBA) being negotiated.

The season calendar opened with the 2012 NHL Entry Draft on June 22–23, 2012, and held at the Consol Energy Center in Pittsburgh.

The regular season was originally scheduled to begin on October 11, 2012; however, due to unsuccessful negotiations for a new CBA, the start of the season has been postponed until at least December 15, 2012.


伸延閱覽:
San Francisco Giants sweep Detroit Tigers in 2012 World Series NY Times
2012–13 NHL season locked out 維基百科